14/07/2018

Projat d. 14.7.18.

Min elskede Konelil!

Som du ser er vi nu atter lidt tilbage i Ro 8 Dage, det er meget behagelig, da det er duflig i Stillingen, og du maa ikke undre dig om Tommy en god Dag henter os, dog vi skal jo nok passe saa godt paa som vi kan, for et par Dage siden tromlede han til venstre for os, og har der taget en Del til fange, igaar begynte han hos os men han lod sig nok højes med en Untffz. Posten. Siger dig min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra Quorp, det glæder mig at du atter kan aande frit i Hjemmet omgivet af dine Kære, ogsaa min hjærteligste Tak for de 2 gode Pakker No 14 og 15 som smager mig godt. Nu er de vel snart ferdig med Høhøsten i Ravit, og Jørgen har jo ordentlig kundet hjælpe da han har faaet Efterorlov det er godt for ham at han saa længe kan blive hjemme jeg under enhver det af Hjertet som har den Lykke, der er mange her som har den spanske Sygdom (Grippe) jeg har ogsaa havdt Feber en Dag men er atter paa Dammen, havde Kort fra Carl han laa paa Lasaret af samme. Jeg læser i Avisen at den ogsaa graserer hos eder, gjerne havde jeg havdt mine Hviledage hos dig derhjemme, jeg tror det vilde bekomme mig bedre som her. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Mand Georg.

Projat må være Proyart, som ligger øst for Amiens.
Den spanske syge var en pandemi, der hærgede i 1918 med over 50 millioner døde. Læs mere her: http://da.wikipedia.org/wiki/Den_Spanske_Syge.