26.12.2017

2 Juledag 1917.

Min kære elskede Hustru!

Paa anden Juledagsmiddag vil jeg paabegynde dette Brev om mine Indtryk ved den 4 Krigsjulefest hernede i Rumæniens Bjergland. Hvad Vejret angaar saa kunde det ikke være smukkere, et tyndt Lag Sne, og fingertyk Rim hanger paa alle Træer saa alt funkler og straaaler i den vinterlige Sol. Som jeg alt har skrevet, hentede jeg paa Søndag Juletræet, som jeg saa paa Juleaftensdag gjorde ferdig, et nydelig lille Træ paa 1. m. højde Foden, en 3 Tomme tyk Bøgskive tager sig meget godt ud. Træets Pynt var tarveligt men dog smukt. Vatte havde jeg nok af, og saa en Del Billeder deriblandt dit Julekort, som indtog Plasen under Træet, dernest et Fødselsdagskort fra Julie, en meget smuk Rose, indtog Plassen i Træets Top, som for mig havde en dobbelt Betydning, først, den yndigste Rose er funden, (min Jesus), dernest min Julerose fra 1913, som jeg fandt og plukkede dernede i Haderslev. Det vigtigste i Træet, Lysene, var vi ogsaa bleven rig betænkt med, 12 blev anbragt i Træet, og 5 at give til med. Da Træet var ferdig, gav jeg mig til at rytte op i Understanden, de andre huggede Brende, og da kl var 4 var alt nobelt og rent, (vi har den nye Tid endnu). Juleaftensfesten fandt Sted nede i Rakutasu Kinosalen for de 3 første Komp, for 4de paa Juledagsmorgen kl 10. Om Aftenen fik vi vor Julekage (Weinachtstüten genant) lignende Rugkage, men sød. Da de Fleste her er vant til at tænde Juletræet tidlig om Morgenen blev det bestemt til Kl 6 Julemorgen, altsaa Kl 6 blev Træet tændt og de gamle glade Julesalmer blev sunget (Stille Nacht heilige Nacht, og O du fröliche o du selige, og Es ist ein Ros entsprungen O.S.v. og de dybe Basstemmer tonede ud i den stille Julemorgen. Klokken 10 var der altsaa Weinachts ... nede i Kino'et. Salen var dækket i dobbelt Vinkel, og paa Bordet laa ordnet enhvers Julegave atter tonede de glade Julesalmer og Komp. Føreren holdt en lille Tale. Tilstedeværende var ogsaa Regt. Komandøren, Batl. Komandøren og en Del Offz. Efter Talen fordelte Majoren Almenakker og talte med den Enkelte. 2 Mand skjenkede Majoren Orlov og tænk dig hvem der var de Lykkelige? begge fra Minekasterne, den ene netop den jeg skrev dig om, der ikke fik Orlov da hans Kone er syg! den anden havde ogsaa været 14 Maaneder her. Min Julegave var et par Hengler 1 Blyant og 10 Cigarer, hvorledes jeg fejrede videre skrev Carl og jeg igaar Aftes.
Angaaende din Orlovsansøgning, er jeg tilbøjeligt til at tro at den vandrer i Papirkurven. Der bliver ikke taget megen Notis dertil. Til Eksempel, er her en Mand som Konen har søgt om Orlov for da hun staar for en livsfarlig Underlivsoperation, og ikke vil foretage den før Manden er der, dog han er endnu altid her, der hjælper hverken Lægeatest eller alt andet. Dog naar vor kære Moder skulde Død saa faar jeg Orlov, naar der bliver telegraferet, dog ikke fordi Moder er død, det siger ikke meget her i Felten men for at ordne Moders Efterladenskaber. Hvis Landet ikke kan udlejes, saa er der ligeledes ogsaa Haab om at du kan reklamere mig fri for en længere Tid.
Dog jeg haaber sterkere paa den store Orlov. Gud giver vi snart kan paabegynde den. Din Georg.

Saa de kærligste Julehilsener og tak for Brevet som jeg modtog Juleaften. Din egen Georg. Julepakkerne kommer vel senere.

Hvad er en Minekaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: