21.01.2007

Ravit d. 21.1.14.

Kære Mie!

Efter mit Løfte til dig, maa jeg vel til at skrive et paar Linier til dig i Dag. Paa Mandag var jeg jo saa i Quorp, jeg overraskede dem jo lidt, holdt først hos Grevsens, hvor jeg traf Fader og Jørga, og blev saa der og drak Kaffe. Deres Piges Moder var lige død om Natten, saa Pigen var Hjemme, og saa havde Cesilie det ene. Vi havde en livlig Samtale ved Kaffebordet, om det snøvre og hvide Syn paa Christendommen, hvorom vi ikke rigtig kunde enes. Cecilie og jeg gik lidt imod Peter, han sagde til hende, ja lille Kone du ser nud for mørkt paa det, jeg har derimod et lidt hvidere Syn paa Sagen. Enden blev dog, endskjønt vore Anskuelser gik i lidt forskjællig Retning, denne, at vi dog var et i Hovesagen, Jesus, kun Jesus. Moder og Julie havde travlt med at spinde og sy. Jeg blev der til Tee og syklede saa Hjem hen Kl 5. I Gaar var jeg i Nørre-0nlev at bese mine købte Kræaturer der var lige død en af Hjernebetændelse. Hvad jeg ikke faar tør jeg jo heller ikke betale, det er værre for Manden.

Kom godt hjem paa Søndag blodt lidt sent kære Mie, men det gaar nok for en Gang. Et Sprog til dig kære Mie staar Joh. Ev. 14. Eders Hjærte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig! Hvilken Trøst ligger der ikke i dette Ord, kære Mie. Lad komme hvad der vil. Vi tør ikke forfærdes! Gud er med os. tror paa Gud og tror paa mig! Ja kære Mie, motte vi altid forblive i en barnlig og tillidsfuld Tro til Jesus, at vi ikke maa have noget ved Siden af ham, men at vi maa have nok i, hvad han har gjordt for os. Det kan slaa til naar alt andet glipper. O at vi to rigtig motte kunde hjælpe hinanden med at kunde vandre helt med Jesus.

Nud skal jeg slutte da jeg skal til Bollerslev i Aften, med Brevet, ellers faar du det ikke Morgen. Moder er hos N Callesen vi slagter sammen saa bliver jeg der og hjælper, eller ogsaa ikke, hvad tror du? Kærlige Hilsen fra din tro hengivne Georg.


Eders Hjærte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig! er et citat fra

0 kommentarer: