20/02/2007

Ravit d. 20.2.14

Min kæreste lille Mie!

Du maa allerførst undskylde mig, fordi jeg lod dig saa længe vente efter Brev. Paa Onsdag vare vi til Fødselsdag i Jolderup, paa Torsdag i Bollerslev hos N. Callesen, og i Aften skal jeg til lille Adelheids Fødselsdag, dog vil jeg først tænke lidt paa dig min lille elskede Skat. Om Dagen har jeg ingen Tid haft at skrive da jeg har gaaet for Trillebøren i denne Uge, saa du kan nok se jeg kunde ikke skrive før.

Hvorledes gaar det dig min kære Mie efter den lange Spaseretur, du var vist orndenlig stiv i Benene? jeg fik endnud mit Aske strøet inden Aften. Det var ellers nogle skønne Dage vi havde i Quorp hvorledes det mon gaar Moder! jeg beder hver Dag for hende at hun dog maa kaste alt hendes eget over paa Jesus og til gjengjeld maa faa hans stille dybe Fred, saa hun maa kunde synge! Jeg gav ham min Synd; og han gav mig sin Naade. O hvilket Bytte jeg dog haver gjordt. Ja kære Mie Herren har gjordt store Ting imod os, vi bleve glade. Han, vor velsignede Frelser, vil ogsaa nok gjøre hende glad igjen. Hvorledes gik det havde du Brev fra Ballegaard da du kom Hjem? Har du skrevet til Julie og til Skolen? Kære Mie vi vil lægge den Sag i Herrens Hænder at de maa blive til hans Navns Ære. Jeg vilde glæde mig meget dertil, dog ske Herrens Vilje. O kære Mie hvor godt at vi have en levende Frelser til vem vi tør komme med alt hvad der ligger os paa Hjerte. Han har Omsorg for sine Børn, lad os kun fortrøstningsfuld gaa til ham. O hvilken Naade, vi har ikke fortjent det vi havde fortjent at han støtte os fra sig i den evige Fortabelse. Dog, han har ikke behag i en Synders Død, men ved at han omvender sig og leve. O kære Mie vi vil takke og lovprise ham, at vi ogsaa maa være med ibland dem. Jeg skulde hilse fra Tine, at du skulde øve dig i at skrive Latinske Bostaver, da det saa vilde falde dig lettere naar du kommer paa Skolen, dog mosked gør det dig ikke noget.

Nud er Klokken 8 og jeg maa gaa til Fødselsdag. Du hilses paa det hjerteligste fra Moder og Marie men mest fra din tro hengivne Georg.

0 kommentarer: