06/02/2007

Ravit d. 6.2.14

Min kære søde elskede Mie!

Mange Tak for dit kære Brev, som jeg modtog i Gaar. Du tænker maaske, det bliver ellers lidt længe han lader mig vente. Jeg vilde jo først afvente et Brev fra dig. I Aften har jeg Riget alene da Moder og Marie er til Symøde, saa der er god Ro til at skrive. Paa Søndagaften kom jeg, uden særlige Overraskelser, godt Hjem, og som du spørger, fløj mine Tanker ogsaa med dig til Haderslev. Lad mig nud høre, næste Lørdag, hvad det Meget var, du saa gjærne vilde tale med mig om? Med Moders og min Forkølelse gaar det helt godt, jeg er helt over det, men horledes gaar det med din Tandpine? det er snart værre end Forkølelse. Jeg vil haabe du har det overstaaet.

I denne Uge har jeg arbeidet paa Marken de sidste Dage har jeg sat Ledpæle og hængt Læd. Du skulde bare se hvor det tager sig ud, næste Gang du kommer vil vi gøre en lille Tur derud og se hvor vi skal bo og bygge. Kære Mie tænker du at du vel kunde finde dig tilfreds at bo saadan et Sted som ligger helt ene? mig er denne Plæt Jord saare kær. Dog jeg tror ogsaa nok jeg ved hvad du vil svare. Ja kære Mie vi har meget at takke Herren for, det er alt hans rige Naade imod os, vi har ej fortjent det, at han saadan overøse os med sine Velgjærninger. Lader os ej glæmme at takke ham derfor kære Mie. Et Sprog til dig staar Job 5,18. Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger. Ja kære Mie hvor tidt merker vi ikke det, han skal tit have alt vort Eget istykker slaaet, og vort eget Jeg brudt, før han kan legge sin lægende Haand paa vore Hjærter, da først kunde vi se at han er den største og den hærligste, og vi kunde istemme, Kom, Brødre, og istem en Sang for Sjælelægen Jesus, han læger Sjælens mange Brøst jeg glæder mig i Jesus.

Jeg glæder mig meget til neste Lørdag at være sammen med dig, min Elskede, derhjæmme i Quorp. Havde forleden Brev fra Julie, om Plassen hos M. Abkær men vi raadede hende ikke dertil. Du har vel ingen Plas endnud? hvad er det for en Plas i Vandling. De kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg Knudsen.

Du skriver vel et Brev i neste Uge. Om Gud vil er jeg jo saa i Klotoft paa Lørdag.

De kærligste Hilsener fra Moder og Marie.


Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger er et citat fra

0 kommentarer: