30.03.2017

Skreven d. 30. 3. 17.

Feldpostkarte.
Min kære lille Mie!

Du maa undskylde at jeg ikke har skreven saa længe og maa endnu nøjes med et kort. Med Uddannelsen blev vi ferdig i 8 Dage men skal endnu fem Dage hen at sky­de, vi arbeider nu feberhaft i Stillingen med at bygge dem ind det er lidt Afveks­ling og Tiden er saaledes gaaet hen uden at jeg har merket det - ellers har jeg det rigtig godt nu skade at Posten kommer saa uregelmesigt. Tak for alle dine Breve, Carl er nu atter her jeg seer ham hver Dag naar vi gaar forbi, da vi gaar til Byen om Aftenen, han har vel skreven dig et Brev, med Orloven bliver det nok mau da den er sperret til S. H. paa Grund af de sorte Pakker. Saa en kærlig Hilsen til min eneste søde Pige fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: