06.05.2017

Rumænien d. 6.5.17.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine siste Breve, som jeg i Grunden har moret mig lidt over, du er vel nesten bleven fortredelig paa mig, og isærd paa min Feldwebel dog min kæreste lille Mie han kan ikke gjøre noget derfor forleden sagte han mig, at han havde telegraferet til Landraaden og forhørt sig om Forholdene, men han havde ikke svaret endnu, da Ansøgningen ikke var gyltiig uden hans Underskrift, hvis han havde svaret saa havde jeg kunde køre nu men naar jeg havde et godt Num­mer ved Landraaden saa skulde han jo nok svare, sagte han, altsaa er det paa ham du maa lade din Vrede gaa ud over, naar jeg ikke kommer. - Du har nok ordentlig grædt meget fordi jeg ikke kommer, ja det er dog forferdelig med disse haarde Mænd. - Jeg har det jo meget godt nu og venter at det bliver endnu bedre i Frem­tiden, da jeg sterkt haaber at Krigen nermer sig sin Afslutning det er den felles Mening her. Idag bliver der sagt at Rusland har afbrudt Forbindelsen med England, saa vil Udsigterne jo være gode for os, dog det kan jo ogsaa være løs Snak, dog vi vil bede Gud om at den forferdelige Krig dog snart maa faa en Ende der har her ogsaa været Tale om at vi kom derhen hvor Apelsinerne groer, dog det bliver vel ikke til noget. Nu har jeg faaet en anden Understand og en anden Kaster, den bærer Navnet Marie, Navnet har Plas over Døren til Understanden Ja naar Marie bliver op­egget saa bliver hun meget vred og spyr gloende Ild og dødbringende Splinter saa det ikke er godt at komme i hendes rekkevide, dog naar vi lader hende i Ro saa er hun meget god at have med at gjøre, altsaa du seer at jeg har faaet en Marie ved siden af dig, saa du maa ikke undre dig naar du bliver tilsidesat. Du kan vel dog taale en lille Spas min kære Mie? Altsaa i dag fejrer vi Kronprinsens Fødselsdag, saa jeg havde lidt Tid at skrive. Saa til Slut de kærligste Hilsener og tusind Kys

Din Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: