23.09.2017

Skreven d. 23.9.17.

Min elskede Mie!

Det er i DAg Søndag, og vi har i Eftermiddag tjenestefri (Batl, Befel, Sonntag Ruhe) jeg har derfor lidt Tid, jeg venter Carl med Posten han bringer den nesten hver Dag, han driller mig naar han træffer mig ved Spaden som jeg svænker flittig i denne Tid da vi bygger os en ny bombesikker Understand, han har det jo nemlig lidt bedre nu, hvad Arbeide angaar, ved Sanitæterne. d. 24.9. altsaa videre kom jeg ikke igaar, da Jessen kom og forstyrede mig. Carl kom ikke med Posten da der ingen var. Tak for Brevet jeg modtog i Dag, saa har du altsaa dine Sager i Ravit. Med Møblerne maa du selv vide hvad der er bedst, jeg har ingen Anelse derom. Klokken er ½6, og det begynder at blive mørkt vi arbeider til Kl. 5. nu kommer Kaffen og jeg skal have Mellemmad om jeg faar Brevet ferdig i Aften ved jeg ikke, da jeg kun har en lille Stommel Lys endnu. Altsaa ved STearinlyset med en af de gode Fødselsdags Cigarer, som endelig er ankommen, de har nemlig først været i Frankrig ved 209 og da de ikke fandt mig der rejste de til Rumænien, der traf de mig lys levende, jeg takker for den gode Kvalitet du har søgt ud 4 havde været lidt utydelig, jeg kom dog ikke forkort med Cigarer paa min Fødselsdag da jeg kjøbte en half Kiste til 13 M. Det Brev du tænkte jeg vilde skrive paa denne Dag har du jo vist faaet hvad tænkte du derom? I har altsaa fejret Fødselsdag uden Fødselsdagsbarnet det glæder mig at i har tænkt paa mig, fra Quorp havde jeg ogsaa Breve, og forleden en Pakke fra Loit.
Nu skulde du bare se mig jeg har nemlig faaet helt nyt Tøj nu, som de ikke engang vilde give mig i Flensburg, haabentlig behøver jeg ikke at slide det op her i Felten, da vi haaber at vi snart er ferdig med Krigen, der skal være hemmelige Underhandlinger i gang med England. Jeg sidder og falder i Tanker ved at see paa Starinlysets Flamme, og jeg tænker mig hensat i mit fremtidige Hjem naar vi ved Aftentid sidder sammen i en hyggelig Stue og alt er fredelig og stille, og du min elskede kære lille Kone søger at gjøre Aftenhvilen sød og livlig for mig, som jeg nu i 3 Aar har mottet savne, som du skriver vil det ogsaa være dig det Skjønneste. Ja vi vil bede Herren om at han i sin Naade vil forunde os gjensynets Glæde. Haabentlig har du ikke faaet skreven til Pastor Nielsen om Afskriften, da du ser i hans Brev at det ikke er ham mulig. Saa beder jeg dig om at hilse min kære gamle Moder, som maa lide saa meget, og du være særlig hilset fra Din egen tro Mand Georg.

Jeg er ikke oplagt til at skrive Breve i denne Tid.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: