16.11.2017

Skreven d. 16.11.17.

Min elskede lille Kone;

Guds Fred til Hilsen!
Først min hjærteligste Tak for de 4 Pakker med Brød, Kage Frekadeller, Pølse og Smør du skulde blot vide hvor godt de gorde engang at blive rigtig mædt, saa bli­ver man et helt andet Menneske og faar andre og bedre TAnker. Det var alt meget godt, og det smager mig henrivende da jeg i Aften spiste af de lekre Sager, glædede jeg mig over at jeg nu har en kær lille Kone derhjemme som tænker paa mig, og som søger at gjøre mig Tilværelsen lettere herude i Felsten det gjør godt at merke det, jeg længes somme Tider efter personlig, derhjemme i vort kære Hjem, at erfare din Kærlighed og lade mig opvarte af min unge søde Hustru det vilde være noget andet end naar man herude rager rundt i Smøret, og selv skal besørge sig alt, jeg er nu snart 5½ Aar Soldat, det er en lang Tid og man har vænnet sig til Soldaterlivet, men i Længden bliver man dog snart træt og længes efter Hjemmet. Ja min kære Mie, naar vil Herren forunde os at mødes under Fredens Faner? det vilde blive et Gjensyn under Glædestaarer, ikke? andre Taarer som da jeg forlod dig paa Flensborg Banegaar husker du endnu?

d. 17.11.17.
I Aften Fortsættelsen. Nu er det bleven Vinter paa engang der ligger et tynt Lag Sne paa Bjergene og i Aften fryser det, saa Panjekonfyret gjor os god Tjeneste, det er saa gemytlig varmt herinde, saa det er helt hjemligt, ja en god Understand er Guld vær her kan man ogsaa nogenlunde holde sig for Lus, naar man kaager Vasken i ver Uge, jeg vil med det første sende dig Vask da jeg ikke faar det rent mere, det ene Sæt er baade Rød og Blaa, jeg havde ladet det staa paa Lørdagaften, da jeg havde kogt det, til om Morgenen da maa der en have stoppet et rødt og blaat Lommetørklæde deri, og om Morgenen da jeg vilde skylle lyste det mig imøde i allehaande Farver moske kan du vaske det bort? jeg har hær 4 Skjorter og 3 Underbokser, l Skorte og 1 par Bokser har jeg sendt dig. 5 par Strømper har jeg alle gode, et par Hansker og Sjal, sender jeg ogsaa da jeg ikke bruger det, jeg er i besiddelse af en ulden Væst, Pulsvarmer Kopfschutzer Knævarmer, Livbaand Sjal og Hansker, dine Hansker beholder jeg, desforuden 3 gode Dækker, en god Dragt Tøj en Mantel og et Feltstykke, saa du ser din Mand er godt forsørget til Vinteren. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: