12/08/2007

Berlin d. 12.8.14.

Min elskede Mie!

Du længes vist efter at høre fra mig, jeg er hær i Berlin endnud, men vi er rede til at rükke ud, hvornaar det skal være, det aktiv og Res. Regimenterne er borte, vi har det ellers godt, men det er jo en forfærdelig Hede. Igaar kan du tro, vi fik vor Pels varmet gjennem og gjennemvaad af Sved saa jeg tror ikke der var en Draabe mere i os, men nud vi er ved ved godt Mod og god Sundhed, saa gaar det nok, det er jo dog alt for Konge og Fædreland. Jesus vil ogsaa nok give os Udholdenhed og Kraft, naar vi bede derom. Jeg har endnud intet hørt fra dig og dem Derhjemme men haabentlig har I det godt. Berlinerne ere gode imod os, vi spiser næsten frit alle Stæder. Igaar Aftes var jeg henne at besøge en Ven fra Bollerslev han er hær ansat ved Banen. Hær paa Stuen er der ogsaa en Post, Christesen, fra Gammby, de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.

Hilsen til alle i Huset.

0 kommentarer: