20/08/2007

Torsdag d 20.8.14.

Min kære elskede Mie!

vi ligger hær oppe i Wergeserne, i Nat har vi lagt under aaben Himmel i Skoven. I Luften summer og Brummer det af Flyvemaskinerne en Fransk blev neskut den velte som en Krage. I det fjerne hører vi Kanonernes torden hvor det vimler af Millitær hær du kan tro der er noget at see efter hærefter vil der kanske blive mere at faa at see. Min Fortrøstning er til Herren han er min faste Borg hvor jeg kan ty hen hver Dag og faa Mod og Kraft, mit Hjerte er fuld at fred og Trøst for Fremtiden, Jesus vil ogsaa trøste dig og give dig sin Fred sæt kun din Tillid til Ham. Ellers gaar det mig rigtig godt og jeg haaber det samme om dig. Kærlig Hilsen til dig min Kæreste fra din tro Georg.


Wergeserne er området Vogeserne i Frankrig. Georg er i nærheden af Troisfontaines, som på tysk hedder Dreibrunnen.

0 kommentarer: