07/08/2007

Berlin, d. 7.8.14.

Min elskede Mie!

Sender dig hær fra KFUM en hjærtelig Hilsen, sidder hær sammen med en kær Broder fra Ostpreusen (Maikafer) vi har lige læst Guds Ord sammen hvor herligt i saadan Tid at øse af det Livsens Vand som aldrig slipper op. Herren er vor stærke Frel­ser i hans Hender er vi tryg og kan have stor Frimodighed. Morgen bliver vi rigtig inddelt, saa tænker jeg at jeg kan skrive dig min Adr. Jeg var til Middag ude hos Jesfens, Jesfen var ogsaa indkaldt til Marinen. Skal nud Hjem, vi sover i Halm, i en Skole. Hils Jørensens, men mest være du hilset fra din hengivne Georg.

0 kommentarer: