01/08/2016

Rusland d. 1.8.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for Osten, som jeg fortærede til Mellemmad igaar Eftermiddag den smagte jo storartet. Forpakningen var ikke meget god da den var helt skild ad dog Indholdet var endnu vel beholden. Tak for Brevet fra den 26. de kommer jo hur­tig hertil. Jeg seer du har hjulpet i Høet ja det er et godt Arbeide til at for­drive sørgmodige Tanker med, jeg har det ogsaa meget godt, men endnu altid i Rek­kevide af den fjendlige Ild. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: