23/11/2016

Skreven d. 23.11.16.

Feldpostbrief.
Kære Mie!

Jeg har rigtignok det andet Brev i Lommen endnu da jeg ikke blev det løs igaar, paa Grund af det vi skulde afløse, men det blev omvendt vi løste af for i Stillin­gen da vi havde ligget med 3 Grupper i Reservestilling. Vi løber her paa Træstier lavede af Knøppeltræ da det alt er Sump her, her kan man let samle sig Reuema­tismus op og der er allerede mange som lider deraf, mig trækker det ogsaa lidt i Knaagerne, dog ellers er jeg atter sund og rask og din gode Tobak smager mig godt, ogsaa Tak for Fødselsdagskagen den var god. Hils Carl og gratuler ham fra mig, det undrer mig ikke at Ruski seer milt til min lille Pige, skade for ham at Tilslutnin­gen mangler. - Saa en kærlig Hilsen fra din tro Kriger i Vollynies Sumpe. Georg.

Hilsen fra Carl.Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: