28/07/2007

Ravit d. 28.7.14.

Min kære Mie!

Herren være med dig og bevare han lader sit Ansigt lyse over dig, og giver dig sin Fred.

Mange Tak for dit kære Brev som jeg lige modtog hvor du udtaler Ønsket om at høre lidt fra mig midt i Ugen, som jeg ogsaa med Glæde vil efterkomme. Paa Søndag vare vi altsaa i Agerskov, hvor vi havde en meget velsignet Fest med Vive P. Bruhn P. Andresen Ballum P. Andresen Agerskov som Talere, som alle forkynte os den frie Naade i Christus Jesus. Festen blev erholdt i Kirken da det havde rejnet stærkt om Formiddagen og der kom ogsaa et par smaa Byger om Eftermiddagen, saa det var for koldt og vaad paa Festplassen. Min Plan strandede paa Grund af Rejnen, vi toge saa med Taaget Kl 11 og vare saa i Agerskov lidt over Middag, hvor vi stillede os op i Præstegaardshaven og gav dem en Stäntchen, hvorpaa Præsten og Fruen kom ud at tage imod os og byde os Velkommen du har jo vist ofte hørt og set det, det kan de storartet, ikke, vi skulde saa have Rodegrød til Middag, da vi jo havde spist inden vi toge Hjemme fra, der var ellers Liv i Præstegaarden saa mange der vare til Middag. Efter Middagen blæste vi en Times Tid i Haven, der blev druket Kaffe inden Festen begynte, da den jo var i Kirken. Kl 3 marscherede vi saa med fuld Musik, gjennem Byen, til Kirken. Sangen i Kirken blev ogsaa ledet af Basunkoret. Festen blev saa sluttet, at vi kunde naa at komme med Toget kl 610, vi vare bagef­ter nede i Præstegaarden at hente vore Sager hos Fruen og Pigerne mødte os i Døren med Smørrebrød og Saft, for vi skulde da have lidt med paa Vejen, det var godt be­tænkt, for vi vare ogsaa meget sulten. Det merkede jeg ogsaa forrige Aar, hvad det var, at komme afsted, uden at faa noget at spise, og det morer du dig over endnud! naa jeg tror nud ikke, det var alene din Skyld. Jeg skulde hilse dig mange Gange, naar jeg skrev til min Mie, fra Fru Pastoren, ellers var der ingen som spurg­te efter dig eller som jeg skulde hilse dig fra, der var heller ingen fra Quorp der. Jeg tænker at jeg besøger dem en Dag, da Moder nud er kommen Hjem. I Eftermiddag skal jeg over at hente Fru Mørk ved 3 Toget hun kommer hær i Besøg et par Dage. Næste Søndag skal vi blæse i Bollerslev, næstfølgende paa Elisenlund o.s.v. o.s.v. saa jeg tror næpe jeg kan faa Tid at besøge dig det er du vist meget glad for, da du jo ikke gjærne vil have at jeg maa se dig uden Tænder. Paa Fredag leverer jeg Peters Hest til Flensborg. I Eftermiddag en Kvie til Jørgen Lorenzen. De kærligste Hilsener fra din stesse hengivne Georg. Hilsen fra Moder og Marie.


Denne dag - 28. juli 1914 - startede 1. verdenskrig ved at Østrig-Ungarn erklærede krig mod Serbien.

0 kommentarer: