01.03.2009

Neues Palais d. 1.3.16.

Min elskede lille Pige!

Nu kan du ellers tro der er bleven Ro her, da de højeste Herskaber nu er borte, og saa bestaar Vagten kun af 12 Mand og l Untffz, det er dog meget mere gemytlig, men nu er min Tjeneste vistnok snart forbi her, da jeg sansynligvis i neste Uge bliver indklædt, og saa maa jeg atter frejdig i Guds Navn gaa i Felten, ja hos en rigtig gaaende Soldat er der noget i hans Indre, som brender og ikke bliver helt tilfreds­stillet, før han atter staar i Felten lige for Fjenden, i Bevidstheden om sin Pligt og Guds Kraft og Bistand i Kampen, og jeg takker Gud for at vi har mange saadanne Soldater, ogsaa oppe fra Havkanten som jeg læste om i Avisen, der havde stormet Giesler-Højerne, som, tros efter 1½ Aars belejring eller Defensive, dog havde bevaret Ofensivbegejstringen, Det glæder man sig dog over at høre, det gjør du jo ogsaa? Jeg havde i Dag Kort fra August Simm han ligger jo ikke saa langt fra Verdun, dog han skriver at det er der endnu ved det gamle, saa de maa jo ikke være med i Ofensiven, han havde været hjemme paa Orlov han ligger jo ved samme Regt. som jeg først var ved, dengang var det Batl.er som nu er bleven sammenstillet til 2 Regt'er. Jeg havde paa Mandag en Pakke fra Tinne i Ravit, hun skrev at de havde indbudt eder til at komme med Peter paa Søndag d. 27. var i der? men du skrev jo om, at du vilde ikke med, det kunde du vel heller ikke naar Pigen laa i Sengen, jeg skal i Dag ogsaa skrive til Tinne og til P. Nielsen. I neste Uge sender jeg dig en Overraskelse tænker at du vil glæde dig til den, nu er du vist forfærdelig nysgjærrig? da det jo ligger i Kvindernes Natur, det er noget af det nyeste, som vistnok vil interesere dig forfærdelig, du kan jo gjætte? Ellers har jeg ikke no­get at fortælle min lille længselsfulde Brud uden dette, at du endnu er min Eneste Ene, og saa en kærlig Hilsen og et Kys fra din tro Georg.

0 kommentarer: