23/10/2016

Skreven d. 23.10.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Mie!

I Middag et lille Livstejn jeg har det godt og haaber det samme om dig. Carl kører vistnok paa Orlov med det første han kommer vistnok til Jolderup med sin Kæreste saa kan du jo besøge dem der, Carl vil skrive dig naar de kommer, han er kommen til Kamp i December, saa kan du jo rejne ud naar jeg kommer. Landmændene har ikke synderlig stor Forret her. Det er jo smukt at køre paa Orlov, men der er den Ting ved det, at man atter skal bort, og det er ikke smukt her fra Felten, smuksent var det om det hele havde en Ende, og vi kunde blive helt Hjemme hos eder. Posten kommer lidt uregelmæsig jeg har ikke hørt fra dig i den siste Tid, jo dog, Tak for den gode Kage som har smagt mig meget godt. Saa de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.En gang i fremtiden - 37 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Werners fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: