25/10/2016

Skreven d. 25.10.16.

Min kære lille Mie!

Min varmeste Tak for dine 2 kære Breve som jeg modtog idag sammen med Brev og Kort fra Marie Festersen og Cesilie Knudsen og 2 Hejmdal, saa jeg har noget at lese, og fra P. Nielsen et Brev dog det værste er at faa Tid dertil om Dagen og om Aftenen er det knap med Lys, vi er foreløbig et rigtig Arbejdskomp. og du kan tro det giver en glubende Apetit da det begynder at blive kold, man maa dele sig Brødet ind ellers slaar det ikke til, det giver ellers 3LB hveranden Dag, men den tynde Suppe vi faar stopper ikke meget, der er dem som spiser deres Brød den før­ste Dag, og den anden Dag slikker de paa Tommelfingeren, dann kriegen sie Kohlendampf, mig hjelper det jo meget at jeg saa trolig bliver forsørget af eder i Kære der­hjemme i denne Tid spiser jeg ellers ogsaa tørt Brød, men det ligger vel ved Pos­ten da vi er bleven forsat til en anden Division da jeg i de siste 10 Dage ingen Pakker har faaet, undtagen den gode Kage fra dig, det er jo ikke saa slemt naar man blot er sund saa glider det ned som Skinkebrød, i maa vist ogsaa snart begynde dermed? da jeg seer i Bladet at Smørkortet ogsaa er indført i Tønder Kres, saa er det nok om, at du ikke for Brug for mit Resept (Klapstulle mit Brott)? Du skul­de bare see hvor fint vi har gjort det her med Anlæg foran Understænderne, vi er nu saavidt ferdig dermed. Igaareftermiddag kørte Carl paa Orlov, og jeg sendte en frisk Hilsen med hjem til dig min lille søde Missen, jeg glæder mig meget paa Carls Vejne du skulde bare see hvor han fik pakket i en Fart da han først fik det at vide et par Minutter før han skulde afsted. Da vi kom ud af den gamle Stilling havde vi et par gode Dage i Gorochow, hvor vi kunde kjøbe Spisevarer, jeg kjøbte et LB Ost, det kostede kun 5 M, o.s.v. det spiller hos os ingen Rolle naar vi blot kan faa noget. Arbeide havde vi nok der, da vi gravede en Markbane ud, dog plusselig kom vi bort der og ligger nu i Egnen hvor Andreas ligger hvad er hans Adr. da jeg ikke har den mere, moske kunde vi træffe hinanden, dog inden jeg faar Adr. er vi vel længst over alle Bjerge. Kampene har ladt efter her og det er nu mere rolig, det er jo ellers i det rigtige Hjørne. Lusene gør os megen Besvær, da man nesten ingen rolig Time har for det Pak, vi skulde have været af med dem Dagen efter vi kom bort fra G. og nu sidder vi her med dem, forskjellige har i Tusindvis af Ægene saa det kan blive rart naar vi bliver længe her, de æder os levende op - der er ansat en Time om Dagen til at fange Lus, saa trækker vi os nøgne ud, ude i Skoven og saa begynder Knækkemaskinen, det er et koldt Arbeide. Saa, nu har jeg pasiaret lidt med dig i Formiddag, haabendlig har du ikke sveden Middagsmaden, saa Karlene maa sige Die Köchin ist Braut

Din, paa dig i Kærlighed tænkende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: