05/10/2016

Skreven d. 5.10.16.

Min kære lille Mie.

I en fart et par Ord, vi er nu atter i Stilling og har i de første Dage meget at bestille, hvorlænge vi bliver her er meget ubestemt, vi har længe skuldet være bort, men det bliver altid udsadt, vi ønsker slet ikke at komme bort da det gaar os meget godt her. Tak for dine Breve som har glædet mig meget, seer at du ogsaa har det godt, men meget Arbeide, som giver god Sundhed, og gjør Sindet frisk og glad. Carl og jeg var med hinanden paa Patrouille, dog det er han ikke god til, da han har daarlige øjne og kan ikke see om Natten, han kan heller ikke godt finde tilbage fra Lytter­posten gjennem Piktraadsforhindringerne om Natten han kjender jo heller ikke rigtig Stillingen endnu. Vi har det meget rart sammen, jeg havde gjerne havdt ham liggen­de hos mig i min Understand, men jeg har faaet en Untffz til Sovekammerat, han er Groveuntffz, et net Menneske, det er ikke den samme som sist, ham skulde jeg hilse dig fra. Nu begynder de og gør sig ferdig til at hente Mad derfor maa jeg skynde mig til Slutningen. Du er dog min eneste søde lille Pige som mine Tanker dvæler hos hver Dag og jeg glæder mig til at vi atter forstaa hinanden, og jeg giver dig derfor mit allersødeste Kys og den aller kærligste Hilsen som Pant derpaa.

Din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: