20/07/2009

Rusland d. 20.7.16.

Min kære lille Mie!

Efter vi har slaaet Russerne og taget en eroberet Skyttergrav tilbage i storm det var igaar Eftermiddag vil jeg give et lille Livstejn fra mig, det har ikke gaaet os saatheldig hernede, forleden matte vi rømme en Stilling for ikke at bli­ve taget til fange, og marcherede saa 2 Nætter og 1 Dag, og greb saa ind her, nes­ten i 3 Dage har vi været gjennem blødte, det er ingen behagelig Følelse, og Smal­hans er Køkkenmester da Fjenden har snappet vort Brød og hele Ernæringslager. I den Skyttergrav som jeg nu sidder og skriver i har Russerne taget Østerigerne i Storm og taget de fleste til Fange, ved Stormen igaar havde vi forholdsvis kun ringe Tab endskjønt vi fik heftig Inf. Ild, jeg tog 7 til Fange med min Gruppe, da vi var i 1 Linie, som en af mine bragte tilbage, de var glade at vi ikke gjorde dem noget, det er snart paa tide at vi bliver afløst, da vi alle er helt forkommen, dog Herren har forunderlig hjulpen mig gjennem alle Farer og Savn, og jeg er vel tilmode, og kan ikke andet en love og takke Herren for hans store Naade i mod mig. Han er min Hyrde mig skal intet fattes. Min hjærteligste tak for dit kære Brev, som jeg modtog i forgaars, i Skyttergraven i en Sov lidt længere tilbage, ogsaa 1 Brev fra Moder og 1 fra P. Nielsen, du kan ikke tænke dig hvilken Trøst

det er at høre fra Hjemmet under saadane Omstendigheder. Du seer at dine Ark er bleven mig for store, men jeg tænker, du tager mig det ikke ilde op, hvorledes det er gaaet Carl og Berghaus og Orth har jeg ikke erfaret endnu, nu begynder Rus­serne at skyde med Srapneller saa jeg vil slutte mit Brev, og i Tankerne dvæle vider ved dig som er min Glæde og Sol, ja min Mie vi vil trøstig bede Herren om et glædelig Gjensyn, saa forbliver jeg din dig elskende

Georg.Han er min Hyrde, mig skal intet fattes er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: