10.02.2017

d. 10.2.17.

Feldpostkarte.
Kære Moder.

Tak for Brevet fra Loit, faabentlig gaar det eder alle godt som mig ogsaa blot Maven bliver os opbunden paa Grund af den besværlige Transport over Bjergene. En kærlig Hilsen til dig og alle i Loit fra din tro Søn Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: