14.02.2017

Geschrieben den 14.2.1917.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

idag et Kort da min Adr atter har ændret sig, du seer den omstaaende. Vi lenges nu efter at Sneen gaar bort saa bliver det snart Foraar her, da Solen allerrede skiner varm om Dagen. Ellers har jeg det godt og er sund og rask, min Reumatis­mus er helt forsvunden her i Bjergene der er frisk Luft. Din Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: