18.07.2018

Paa vor Bryllupsdag d. 18 Juli 18.

Min elskede ungdoms Hustru!

Altsaa idag er det et Aar siden vi fejrede vort Bryllup derhjemme i vort kære Quorp. Minder trænger sig frem af Sjælens Indre og i Tankerne gjennemlever jeg atter Dagen. Ja vi forlevede den Dag i Rosernes Tejn, de smukke Roser, men der gives ingen Roser uden Torne, og disse Torne som vokser sammen med Roserne har vi to ogsaa merket i det henrundne Aar, dog de smukke Rosers Duft sprete dog mere Ünde, end Tornerne voldte Kvaler, og vi kan kun paa denne Dag, med Tak til Gud skue tilbage paa den henrundne Tid, Gud var med os og har med sikker Haand ført os gjennem alle Farer og Vanskeligheder og velsignet os saa rigeligen, hvad han har taget fra os har han paa anden Maade erstattet os tusinfold. Det er vor Bøn at han i det kommende Aar vil velsigne vort Ægteskab, og forunde os den Glæde, i en nær Fremtid, atter at forenes. Saa de kærligste Festdagshilsener fra Din egen tro hengivne Mand Georg. Blev i Nat befordret per L Auto til Fronten Alarm.

0 kommentarer: