04.07.2018

Skrevet d 4.7.18.

Min elskede lille Kone!

Har idag modtaget 2 Breve og 2 Pakker 9 og 10 som jeg siger dig min hjærteligste Tak for. Tak for Gratulationen saa er du dog bleven det var paa Adressen, jeg tænkte ikke du saa derefter mere. Fra P. Nielsen har jeg ogsaa modtaget med vedlagt en Rigsmark til en god Cigar i Anledning af Forfremmelsen, som jeg nu skal have ham takket for han har da ogsaa givet agt paa Adressen. - Du kan altsaa ikke give mig søde Forhaabninger det er jo meget kjedelig: saa ved jeg ikke hvorledes jeg skal bære mig ad, eller de nødige Raastoffer mangler under denne Krigstilstand, eller du siger med Smits Kone "det kan jo sagtens nytte, naar det ikke vil lykkes, husker du endnu? maaske er det bedre at det venter til jeg kommer helt Hjem, saa skal det jo nok blive til noget engang, tror du ikke? det er jo heller ikke behagelig for dig naar du er ene under disse Omstendigheder du faar da rigtig Liggende af dine ung-Kones Dage, nu har du nesten været Kone et helt Aar, og endnu altid den samme, nu begynder de jo vist snart at sætte lange Øjne efter dig, men de vil vist blive for lange for dem tilsist? Saa kan du jo more dig over deres Blikke. -
Det var jo kjedelig at Kræaturene har ødelagt hele Haven derude, der var jo ellers ikke meget ved den i Forvejen, men det var dog ikke min Mening at jeg vilde lægge dig det til Last det kunde du jo ikke gjøre for at Lammene og Torken havde hærget den jeg saa kun at du manglede mig til at hjelpe dig og det gjorde mig ondt at det ikke stod i min Raadighed da andre Pligter holdt mig borte derfra, det maa være det du har læst fejl i mine Øjne, du kjender mig jo heller ikke rigtig endnu, men jeg haaber at vi maa lære hinanden lidt nermere at kjende. Jeg har for Tiden ingen Gruppe men er Iagttagelsesuntffz. og maa saaledes gjøre min Melding hver Mogen og Aften til Batl. over fjendlig Virksomhed og s.v. Jeg har det jo ellers meget godt og er sund og rask, moske bliver vi snart afløst, vi er en Tredive Mand i Graven, saa det gjøres jo snart behov, der ligger ogsaa nok bag Fronten, det ser man naar man kommer tilbage.
Nu skal jeg til at gjøre min Melding ferdig da Kl er ½ 11 Aften det er endnu helt lyst. Har ogsaa idag skrevet til Søster Adelheid. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra Din hengivne Mand Georg.


0 kommentarer: