22.07.2018

Skrevet d. 22.7.18.

Kære elskede Hustru!

Altsaa igaaraftes eller rettere Nat kom vi velbeholden hertil uden at faa et eneste Skud, det er noget helt nyt, og ligger nu atter her i Stillingen, og vi undres over at det paa en Gang er bleven saa roligt, de par Skud han nu sender os hvad er det imod de Tusinder han sente siste vi var her moske er det den stille Ro før Stormen dog vi haaber det ikke. Det er nu mere til højre og venstre at de holder Konsert. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev af hvilket jeg ser at du atter er derhjemme i Ravit, hvor du føler dig lykkelig og vel og hjemme og du kan tro det glæder mig meget men en lille Hage er der dog derved merker jeg, og det er at du savner Manden i dette Hjem, det er naturligt og jeg kan fuldtud sætte mig ind i din Ensomhed. Jeg kjender ogsaa Ensomheden tilfulde, det kan du tro mig om ogsaa jeg er omgivet af mange lystige Kammerater og ogsaa var der en Tid da jeg var derhjemme før Krigen, da jeg følte Trykket af Ensomheden, den Tid da jeg søgte mig en Livslesagerinde, ved en saadan Lejlighed fik jeg engang det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær! og jeg blev tilfredsstillet og kunde atter vente. Hvad jeg den Gang begjærede har Herren i sin Naade skjenket mig idet han gav mig en kær og omsorgsfuld Hustru som skjenkede mig sig selv og hele hendes Kærlighed og jeg er indtilnu ikke bleven skuffet. Nu er det Pligten for Konge og Fædreland som ofte lægger Trykket af Ensomheden paa en, skilt fra den Kæreste og de Kære udsat for Farerne og Uvidsheden om et Gjensyn, da vil vi atter du min Elskede tage det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtets Begjær. Saa kan vi ogsaa opfylde vor svære Pligt som er os paalagt af ham, og roligt vende Herrens Time af, da Ensomheden skal forvandles til Fryd i Fælles Liv og Lovprisning, til Hærskarernes Hærre som fører alt ud til vort sande Vel.
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt.
Hjærtelig Tak for den gode Pakke med Smør du har hamstret til mig hos søster Cicilie, jeg takker ogsaa hende derfor, har ellers lige skrevet et Brev til dem. Smørret kom mig udmerket til pas da vi her i Stilingen ingen Middagsmad for men derimod merer Brød, og det Smørelse vi modtager ikke naar saa vidt. Jeg tro ikke at jeg endnu har modtaget Pakken No l7. 16 var med Æg og l8 med Skinke og Flæsk, eller har jeg fortalt dig? Det klapper jo ellers udmerket med Posten. Det glæder mig for Carl at han er kommen paa Orlov der kan du dog se at jeg har været blandt de Lykkelige med min Orlov, ikke? Hvormange er det ikke gaaet som ham, ja endnu værre. Saa vil jeg slutte med de kærligste hilsener og Kys, og Herren anbefalet til sjæl og Legeme Din egen GEorg.

Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt er de to sidste linjer af salmen Hvo ikkun lader Herren råde, sådan som den blev sunget på den tid. Lyt til en lydoptagelse her.

0 kommentarer: