21/02/2008

Busche d. 21.2.15.

Min elskede Mie!

Vi ligger nu inkvarterede hær paa en stor Mølle 3 Kompagnier i Lagerrummene, det er Cement Gulv, men vi har godt Halm at ligge i, saa vi fryser ikke, jeg sov 11 Timer i en Tour efter den foregaaende Nats Forvirring, og efter Dagens Køretour, saa du kan tænke dig at jeg har ikke frøset, vi er nu atter hær, i Nærheden hvor vi vare sidst, det var jo ved Pertes, den nermeste By, Zuern Gebiet, det har jeg vel Skreven før, det lader til, at der er temmelig Ro hær nu, da man ikke høre et eneste Kanonskud, vi have Englænder for os nu siges der, haabendlig skyder de ikke saa godt som Fransoserne, vi er hær tildelte den 3 Arme, som staar under den for­henværende Rigskansler, v. Einem vi ligger i Alarmbereitschaft rede til at rykke bort naar det skal være, jeg har det meget godt, er sund og rask som aldrig før, ja det er en stor Guds Gave, netop i Soldaterlivet, som fordrer stor Sundhed og Styrke, og stærke Nerver, jeg tror at det er en Bønhørelse af eders Bønner for mig, ja en Retferdigs Bøn formaar meget naar den er alvorlig derfor bliv ikke trætte i eders Forbøn for os. Brevene fra eder er en 4 til 6 Dage undervegs, Pakkerne til la Dage, derfor send ingen ferske Varer med da de ikke er gode naar de ankommer. Pakker til 1? kan i altid sende, er der bleven os sagdt. Hær i Komp er der 2 dansk­talende l fra Krusau ved Flensburg, og den anden er Untf. han er født i Aabenraa, men har siden sit 12 Aar været i Kiel, men de hører ikke Herren til, ham fra Kru­sau er opdraget ved H. L Hansen, Bjerndrup, som havde Land lejet hos mig. Til Slut en kærlig Hilsen og Guds Fred, din Georg.Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger er et citat fra

0 kommentarer: