08/02/2008

Geschrieben, den 8. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Af Guds Naade er jeg nu atter ude af Kamptummelen, da vi er bleven afløste, og ligger nu hær i Byen Liry, sansynlig kommer vi til Staden Tui, hvor vi bliver en Tid lang, det var ellers en haard Hjørne hær og vi har mottet lade 130 døde 300 Saarede tilbage (vort Regt). Saa en kærlig Hilsen til dig og alle Derhjemme fra din Søn Georg.

0 kommentarer: