21/02/2008

Geschrieben, den 21. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Mange Tak for Pakken No 6 som jeg modtog i Douai. Vi ligger nu inkvarterede hær i Busche paa en stor Mølle. 3 Komp i LagerRummene, vi har godt Halm at ligge i, saa vi fryser ikke, vi har skjøn mild Foraarsvejer i disse Dage, det fik en brat Ende i Douai, jeg var lige ved at besvare et Dobbeltkort til Adelheid Majland, men motte holde op paa Halvvejs, da der blev raabt Alarm skrev det saa ferdig i Toget. Kærlig Hilsen din tro Søn Georg.

0 kommentarer: