02/02/2008

Suern Gebiet d. 2.2.15.

Min elskede Mie!

Kaster al eders Sorg paa ham thi han har Omsorg for eder. Ja kære Mie, hvilket herlig Ord, saaledes skriver Peter i l Peter 5,7, og han har erfaret Virkelighe­den af dette Ord, ja hvor kan vi saa blive lette og fri om Hjertet naar vi kas­ter alt paa Jesus, og giver hele vor Vilje ind under hans. Ja hvor er det herlig at erfare den Kraft og Frimodighed, som Jesus giver os, naar vi kommer til ham. Ja kære Mie somme Tider kan man nok blive angst og bange hær, men hvor er det da herlig at erfare Sandheden af ovennævnte Ord. I Dag er vi atter hær i 3 Linie, der tales om at vi skal blive afløst her i Dag og komme i Ro bag Fronten, det kan ogsaa snart gjøres Behov, jeg har nu ikke faaet mig vasket siden d. 15. januar, det kan du vel ikke tænke dig, og dog føler jeg mig rigtig vel, thi Forplejningen er meget god, vi faar Smør og Fedt og Ost hver Dag, Brød faar vi ogsaa regelmæs­sig, og god varm Mad hver Aften Kl 5, nok at ryge har vi ogsaa, blot Skade at der bliver saa meget stærk Drik uddelt, det er mere til Skade end Gavn, saa du kan nok forstaa at jeg har det rigtig godt, nu har jeg ogsaa levet mig ind i Livet hær, med dets Farer og Nød, vi har nu haard Frost, det er bedre end Regn, og vi kan omtrent bjerge os for Kulden, da vi har Mantel, Zeltbahn og et ulden Dække. Ja kære Mie, vi vil med hverandre prise Herrens Naade imod os. Saa slutter jeg med en grov Krigsmands Hilsen til dig og alle derhjemme fra din Georg.Kaster al eders Sorg paa ham thi han har Omsorg for eder er et citat fra

0 kommentarer: