20/02/2008

Geschrieben, den 20. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

I gaar Aftes bleve vi alarmerede, og sidder nu i toget, hvorhen det ved jeg ikke, dog et ved jeg at Herren gaar med mig ivor det en gaar hen, til ham hengiver jeg mig. Saa en kærlig Hilsen din tro Georg.

0 kommentarer: