19.05.2009

Potsdam d. 19.5.16.

Min elskede lille Foraarsblomst.

Ved Skovranden, eller ofte paa skjulte steder, findere vi de smukkeste Blomster, som den, der elsker Blomster glæder sig saa storligen til. Hvorledes har jeg og­saa ikke søgt mellem disse Blomster for at finde den smukkeste og hvor frydede mit Hjerte sig da jeg, det var rigtinok om Vinteren, 1913 kunde plukke min smuk­keste Julerose og kunde tage den i min Haand og trykke den til mit Hjerte, hvor den vil vedblive at have sin Plas. Ja denne Julerose faar skjulte Strenge i mit Inderste til udfolde deres Toner, og stemmer Hjærtet i udbeskrivelige bløde Melo­dier, som jeg har svært ved at fremføre paa dette Papir. I over 2 Aar har jeg mottet pleje denne Rose, og den er bleven mig kærere og skønnere i denne Tid, omendskjønt jeg somme tider har mottet skære lidt af vilde Skud ud, som kom til­syne, derved har den dog altid været min yndigste Rose, engang i udbetænksomhed, forsaa jeg mig mod min Rose, og mit Hjerte blev angst og bange for dens Skønhed, dog i Fremtiden vil det være min inderligste Hensigt med mere ømhed at værne og frede om denne min kære Rose. Ja min kære Mie, du merker, at du er for mig, denne uforglemmelige Rose, og det vil være vor felles Bøn, at vi maa rodfestes og grund­festes i Gud og hans Ord, hvor vi kan faa Kraft til at stride imod Djævelens sne­dige Anløb, som vil søge at føre os ned i Dybet for at forderve vor Sjæl. Tak for dit Brev som jeg har modtaget idag, det glæder mig at du har havdt det saa rart i Bedstedt sammen med den rare gamle P. Nielsen, jeg havde igaar Kort fra ham i­gaar. Peter fik jo ingen Orlov, og Joh. har jeg ikke hørt fra, dog fra Tinne hører jeg at han har det godt, mange Tak for Indbydelsen til dit rene hyggelige Hjem som jeg nok skal efterkomme naar det er mulig, nu har jeg havdt Bettruhe i 3 Dage og merker ikke ret meget mere til Ryggen. Morgen skal jeg atter til Doktoren, saa bliver jeg vist Innendienstfehig. Saa vil jeg slute nu, som vi synger,

Din tro Georg.

Ang. Papiret, der vender forkert:
Undskyld at jeg begynte fejl, kanske er Brevet ogsaa underlig? eller hvad siger du??

0 kommentarer: