20.02.2007

Ravit d. 20.2.14

Min kæreste lille Mie!

Du maa allerførst undskylde mig, fordi jeg lod dig saa længe vente efter Brev. Paa Onsdag vare vi til Fødselsdag i Jolderup, paa Torsdag i Bollerslev hos N. Callesen, og i Aften skal jeg til lille Adelheids Fødselsdag, dog vil jeg først tænke lidt paa dig min lille elskede Skat. Om Dagen har jeg ingen Tid haft at skrive da jeg har gaaet for Trillebøren i denne Uge, saa du kan nok se jeg kunde ikke skrive før.

Hvorledes gaar det dig min kære Mie efter den lange Spaseretur, du var vist orndenlig stiv i Benene? jeg fik endnud mit Aske strøet inden Aften. Det var ellers nogle skønne Dage vi havde i Quorp hvorledes det mon gaar Moder! jeg beder hver Dag for hende at hun dog maa kaste alt hendes eget over paa Jesus og til gjengjeld maa faa hans stille dybe Fred, saa hun maa kunde synge! Jeg gav ham min Synd; og han gav mig sin Naade. O hvilket Bytte jeg dog haver gjordt. Ja kære Mie Herren har gjordt store Ting imod os, vi bleve glade. Han, vor velsignede Frelser, vil ogsaa nok gjøre hende glad igjen. Hvorledes gik det havde du Brev fra Ballegaard da du kom Hjem? Har du skrevet til Julie og til Skolen? Kære Mie vi vil lægge den Sag i Herrens Hænder at de maa blive til hans Navns Ære. Jeg vilde glæde mig meget dertil, dog ske Herrens Vilje. O kære Mie hvor godt at vi have en levende Frelser til vem vi tør komme med alt hvad der ligger os paa Hjerte. Han har Omsorg for sine Børn, lad os kun fortrøstningsfuld gaa til ham. O hvilken Naade, vi har ikke fortjent det vi havde fortjent at han støtte os fra sig i den evige Fortabelse. Dog, han har ikke behag i en Synders Død, men ved at han omvender sig og leve. O kære Mie vi vil takke og lovprise ham, at vi ogsaa maa være med ibland dem. Jeg skulde hilse fra Tine, at du skulde øve dig i at skrive Latinske Bostaver, da det saa vilde falde dig lettere naar du kommer paa Skolen, dog mosked gør det dig ikke noget.

Nud er Klokken 8 og jeg maa gaa til Fødselsdag. Du hilses paa det hjerteligste fra Moder og Marie men mest fra din tro hengivne Georg.

06.02.2007

Ravit d. 6.2.14

Min kære søde elskede Mie!

Mange Tak for dit kære Brev, som jeg modtog i Gaar. Du tænker maaske, det bliver ellers lidt længe han lader mig vente. Jeg vilde jo først afvente et Brev fra dig. I Aften har jeg Riget alene da Moder og Marie er til Symøde, saa der er god Ro til at skrive. Paa Søndagaften kom jeg, uden særlige Overraskelser, godt Hjem, og som du spørger, fløj mine Tanker ogsaa med dig til Haderslev. Lad mig nud høre, næste Lørdag, hvad det Meget var, du saa gjærne vilde tale med mig om? Med Moders og min Forkølelse gaar det helt godt, jeg er helt over det, men horledes gaar det med din Tandpine? det er snart værre end Forkølelse. Jeg vil haabe du har det overstaaet.

I denne Uge har jeg arbeidet paa Marken de sidste Dage har jeg sat Ledpæle og hængt Læd. Du skulde bare se hvor det tager sig ud, næste Gang du kommer vil vi gøre en lille Tur derud og se hvor vi skal bo og bygge. Kære Mie tænker du at du vel kunde finde dig tilfreds at bo saadan et Sted som ligger helt ene? mig er denne Plæt Jord saare kær. Dog jeg tror ogsaa nok jeg ved hvad du vil svare. Ja kære Mie vi har meget at takke Herren for, det er alt hans rige Naade imod os, vi har ej fortjent det, at han saadan overøse os med sine Velgjærninger. Lader os ej glæmme at takke ham derfor kære Mie. Et Sprog til dig staar Job 5,18. Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger. Ja kære Mie hvor tidt merker vi ikke det, han skal tit have alt vort Eget istykker slaaet, og vort eget Jeg brudt, før han kan legge sin lægende Haand paa vore Hjærter, da først kunde vi se at han er den største og den hærligste, og vi kunde istemme, Kom, Brødre, og istem en Sang for Sjælelægen Jesus, han læger Sjælens mange Brøst jeg glæder mig i Jesus.

Jeg glæder mig meget til neste Lørdag at være sammen med dig, min Elskede, derhjæmme i Quorp. Havde forleden Brev fra Julie, om Plassen hos M. Abkær men vi raadede hende ikke dertil. Du har vel ingen Plas endnud? hvad er det for en Plas i Vandling. De kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg Knudsen.

Du skriver vel et Brev i neste Uge. Om Gud vil er jeg jo saa i Klotoft paa Lørdag.

De kærligste Hilsener fra Moder og Marie.


Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger er et citat fra