28.08.2007

Den 28.8.14.

Kære Moder!

Ligger hær en 4 Mil Sydvestlig for Metz, du kan tro det var et paar anstrængende Krigsmarsche vi havde, vi vare tildelt det 14 Armekorps, og bleve saa tildelt det 6 Armekorps og motte saa marschere nede fra Nordwergeserne hæroptil hvor vi ankom i Gaar Eftermiddag gjennemvaade, og motte saa straks til at grave Skyttergrave (endskjønt vi ikke havde spist andet en tørt Brød hele Dagen) da sansynligvis Fenden vilde angribe os hær, det var saaledes lavet at de skulde gaa i Felden, men da Fenden opdagede at der var saa mange i Baghold vovede de ikke at gribe an men traate sig tilbage, saa vort hele Arbeide var omsonst, nej dog ikke helt da vi dog havde været med til at kyse Fenden saa vi vare dog med til at vinde en Sejer uden at tabe en eneste Mand, vi ligger hær paa tysk Grund men lige ved Grænsen, Fenden er dog alle vejne tilbage dreven, over Grænsen men de har ikke ladet sig tilbage uden Spaar, afbrænte Byer sprængte Broer og Baner og overklippede Telegraf og Te­lefonledninger, som alt bliver hurtig istan sat igjen. Der maa man undre sig alt hva den tyske Hær bringer frem der er meget man slet ikke har seet da man tjente, det gaar alt Haand i Haand som en eneste stor Maskine, som arbeider storartet det gaar jo fra Sejer til Sejer. Jeg er, Gud ske tak, sund og rask og kan nok holde det ud, endskjønt vi oft baade har hunger og tørst thi Bagage Vognene er ikke altid ved Haanden, saa vort Forraad slipper somme tider op, men Herren er mig nær, det merker jeg saa ofte, det er ellers tit anderledes med Kammeraterne nu, nu kommer de og vil nok læse med i Guds Ord, i Trængsler har de dog trang til en Frælser, da er de til at tale med. Hvorledes gaar det eder derhjemme og med Kræaturene jeg har faaet 1 Kort fra dig da jeg var i Berlin, hær faar man jo hværken det ene eller det andet men jeg vil haabe snart at faa noget da I jo vist har skrevet mange Gange, i min Adr. falder Brigade bort I G. E. Bataljon. Mange kærlige Hilsener til dig kære Moder og til alle derhjemme fra din hengivne Søn Georg.

Den 28.8.14.

Min elskede Mie!

Ligger hær en 4 Mil sydlig for Metz nu, du kan ellers tro det var 2 anstrængende Dage at marschere hær til, gjennem vaade af Rejn, straks maatte vi til at grave Skyttergrave da det var sansynlig at Fjenden vilde gribe os an hær, men da de op­dagede at der var saa mange i Baghold har de atter trukket sig tilbage, saa denne Gang har vi ogsaa været med til at kyse Franskmanden uden dog at tabe en Mand. Der­hjemme kan i ingen Anelse have om hvorledes det gaar til hos os, jeg vil ogsaa thie med det værste det kan jeg fortælle dig bagefter om Gud vil og vi lever. Ho­vesagen er dog denne at jeg er ved frit Mod, og har Fred med min Gud, saa er man saa tryg, ja kære Mie lader os ihukomme hverandre for Naadens Trone. Jeg havde nok havdt Lyst til at høre lidt fra dig du skal jo nok have skrevet mange Gange til din G. men det kommer jo nok. Kærlig Hilsen din Georg.

26.08.2007

Loirayn d. 26.8.14

Postkort
Min elskede Mie!

Jeg gad nok vide om du har faaet alle mine Kort, jeg har kun faaet 1 Brev fra dig men haaber at der er flere under Vejs, men hær faar man lært at være Taalmodig.

Feld Posten er der.

Din Georg.


Motiv: Cirey-sur-Vezouze – Pont de la Vezouze

24.08.2007

Biray d. 24.8.14.

Postkort
Kære Mie!

Vi er nu i Fjendens Land, det gaar mig ellers rigtig godt, vi har ikke været for endnu, da Fjenden altid trækker sig længere ind i Landet. Det er nogle løjerlige Fyre de franske Soldater, røde Bukser og lange Frakker. Vi staar i Baghold af det 14. og 15. Armekorps, men de klarer sig jo godt, saa haabentlig bruger de os ikke endnu. Hilsen til alle i Huset, men de fleste til dig min kære Mie fra din Georg.


Motiv: Environs de Cirey et de Val-et-Châtillon. – Roche des Voleurs

23.08.2007

Dreibrunnen d. 23.8.14.

Kære Moder.

I Dag er det 5 Dage siden vi rejste fra Berlin og ere nu lige hær ved Grensen det er nede ved Wergeserne. Fjenden har huseret hort hær det ser skrækligt ud, men han er nu dreven over Grensen, vi har endnu ikke været for, men holder os endnu i Baghold som Reserve, sansynlig kommer vi ikke for foreløbig da die Rothosen løber som Harer naar de ser Tyskerne de lader alt i Stikken, i Gaar er der blevne 8te Armé­korps slagn 1500 tagne til fange. Jeg har det ellers, godt om det ogsaa ikke er saa behagelig i Morgen havde jeg det Ord i Rom 12,12, ja det er godt at ty til Jesus i Trengsler. Nu har vi lagt under aaben Himmel siden Tirsdag untagen 1 Nat da laa vi i en Lo det var jo et storartet Kvarter, tørt Brød gaar ogsaa glat med, naar der ikke er andet, ja i kan ingen Anelse have om hvordan det gaar til hos os, men vi er dog altid ve frit Mod og glæder os over at vi endnu er i live, vi vil bede for hver­andre at vi maa blive tro, hilsen til alle derhjemme, 1 Kort har jeg faaet fra dig i Berlin, kærlig Hilsen din Søn.


Wergeserne er området Vogeserne i Frankrig. Georg er i nærheden af Troisfontaines, som på tysk hedder Dreibrunnen.

Skriftstedet, Georg nævner, Være glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!, er et citat fra

20.08.2007

Torsdag d 20.8.14.

Min kære elskede Mie!

vi ligger hær oppe i Wergeserne, i Nat har vi lagt under aaben Himmel i Skoven. I Luften summer og Brummer det af Flyvemaskinerne en Fransk blev neskut den velte som en Krage. I det fjerne hører vi Kanonernes torden hvor det vimler af Millitær hær du kan tro der er noget at see efter hærefter vil der kanske blive mere at faa at see. Min Fortrøstning er til Herren han er min faste Borg hvor jeg kan ty hen hver Dag og faa Mod og Kraft, mit Hjerte er fuld at fred og Trøst for Fremtiden, Jesus vil ogsaa trøste dig og give dig sin Fred sæt kun din Tillid til Ham. Ellers gaar det mig rigtig godt og jeg haaber det samme om dig. Kærlig Hilsen til dig min Kæreste fra din tro Georg.


Wergeserne er området Vogeserne i Frankrig. Georg er i nærheden af Troisfontaines, som på tysk hedder Dreibrunnen.

18.08.2007

Onsdag d. 18.8.14

Postkort
Kære Moder!

Jeg havde i gaar Aftes den Lykke at komme ind til en Bager hvor vi laa ved Ovnen, ja Jesus hjælper ogsaa i det smaa. Jeg er sund og rask og haaber det samme om eder. Georg.


Motiv: Lützelburg, Eisenbahnbrüke mit Rhein Marne Kanal

Onsdag Morgen kl. ½ 7 d. 18.8.14

Postkort
Min kæreste Mie!

Jeg havde endnu den Lykke i Gaar Aftes at komme in til en Bager, der laa vi inde ved Ovnen hvor det var helt gemytlig. Herren er god mod mig. Vi har allerede hørt de første Skud, men er ikke bange. Din Georg.


Motiv: Die Lützelburg

18.8.14

Postkort
Tirsdag Aften kl. 10.

Vort første Kvarter rigtignok paa Gaden, det er lige ved Grensen. Vi er ved frisk Mod.

Din Søn Georg.


Adresseret til Moder
Motiv: Lützelburg

Hal Tirsdag Kl. ½ 2

Hær holder vi lige paa Broen over Rinen, hvor Vandet det suser og skinner, et hær­lig blik ud over den skønne Flod med dens gulige Vand et lille stykke til, og saa er vi i Strasborg uvilkorlig synger vi die Wagt am Reihn. Hvor di nu kører os hen det ved jeg ikke, men det kan ogsaa være det samme jeg staar jo dog i Herrens Haand til ham anbefaler jeg mig, og dig, din Georg.

Jeg ved ikke om jeg har husket og takke for Brevet. Hilsen til Jørgensens.Ikke dateret, stemplet 18.8.14

Sangen hedder "Die Wacht am Rhein" og er en tysk patriotisk sang, digtet i 1840, der var meget populær i slutningen af 1800- og starten af 1900-tallet.

Her er teksten til første vers og omkvæd:

Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!
Wer will des Stromes Hüter sein?

Lieb Vaterland magst ruhig sein,
lieb Vaterland magst ruhig sein:
Fest steht und treu die Wacht,
die Wacht am Rhein!
Fest steht und treu die Wacht,
die Wacht am Rhein!Kilde: http://www.deutsche-schutzgebiete.de/wacht_am_rhein.htm
Se også: Dansk Wikipedia

I øvrigt: Die Wacht am Rhein blev også brugt i filmen Casablanca.


17.08.2007

Zeitz Klo 10.

det er nu helt mørk saa man intet kan see af Egnen vi har hær 20 Min Ophold. En stor Banegaar, vi havde ogsaa Ophold i Teuchen hvor jeg fik 10 sigarer saa jeg har nok i nat. Jeg gad nok see dig kære Mie naar du faar saadan en Bunke Kort fra din Kæreste Georg.


Ikke dateret, stemplet 17.8.14.

Ludvigstadt d 17.8.14.

Kl ½ 7.

God Morgen min Skat!

Efter at have sovet godt, jeg laa rigtignok paa Gulvet, en Brødtaske til Hovepude og et stykke Avispapir til Underleije er jeg atter paa Benene i den tilige Morgen­stund saa vi ogsaa noget at Turinger-Wald, nu er vi i Bajern, alle Bjærgene er bevoksede med Graner og Fyr hær, det er henrivende, jeg har lige læst min Andag, slaa efter Joh 5,16, 1 Mos. 18, 27,28, Luk 23, 34, Math 5, 44, Joh. 17, 19,20, Jak. 5, 16,17, en Retferdigs Bøn formaar meget naar den er alvorlig de kærligste Hilsener fra din Georg.


Her er de skriftsteder, Georg henviser til:

en Retferdigs Bøn formaar meget naar den er alvorlig er et citat fra

16.08.2007

Weisenfeltz, d. 16.8.14

Postkort
Kære Moder!

Du længes vist efter at høre fra mig, vi er på Veien til Frankrig tror jeg nok, vi ved jo ikke hvor vi kommer hen, ellers har jeg det godt. Jesus er med mig. Din Søn.


Motiv: Merseburg, Markplatz

Kl. 7.

Postkort

Hær er storartet modtagelse, vi kan ikke følge at spise hvad de overøse os med. Sigarer i Overflod og Sigaretter, nu tænder jeg mig en Sigar og er godt tilpas. Smukt landskab, jøvn som hjemme hos os. Jeg ønsker dig en fredelig Aften. Din Georg.


Motiv: Merseburg Ständehaus

Stemplet d. 16.8.14 – adresseret til Marie

Halle Klo 6.

det ser ud til at være en god Ejn hær der er meget Korn hær det giver ingen Forfriskninger i Halle men vi er jo ogsaa godt forsynede endnu, din Georg.


Ikke dateret, stemplet 16.8.14

Wittenberg Kl. 2.

Nu er vi hær i Sachsenland i den gamle Lutter-Stad, du skulde bare see vort Tog, og os vi er alle smykede med Roser og Grønt og Toget ovenpaa og paa alle Sider ogsaa overalt skreven med Krid f Ex. af nach Paris, nächsten Donnerstag Kartoffeln in Belgien und Sontag 4 Uhr Kaffe in Paris oder Ausflug der Berliner Jugend nach Paris. Nu gaar det videre over Rittersee og Halle, jeg skriver fra vort Ophold vi har jeg tænker mig at du glæder dig dertil (ikke?) jeg læste lige Es. 30 det blev mig til stor Trøst, prøf engang at slaa efter. Kærlig Hilsen fra din Soldat Georg.

Kortene faar vi frit overalt.


Ikke dateret, stemplet 16.8.14.
Læs et citat fra

13.08.2007

Berlin d.13.8.14

Kære Moder

Sender dig hærmed et lille Livstejn, vi er hær på Billedet lige vendt Hjem fra en Øvelse. Tjenesten er ikk saa stram, men min Mave er lidt i uorden, det bliver dog bædre. De kærligste Hilsener fra din Georg. Skriv snart jeg har ikke hørt endnud.


Georg er nr. 2 fra venstre.

12.08.2007

Berlin d. 12.8.14.

Min elskede Mie!

Du længes vist efter at høre fra mig, jeg er hær i Berlin endnud, men vi er rede til at rükke ud, hvornaar det skal være, det aktiv og Res. Regimenterne er borte, vi har det ellers godt, men det er jo en forfærdelig Hede. Igaar kan du tro, vi fik vor Pels varmet gjennem og gjennemvaad af Sved saa jeg tror ikke der var en Draabe mere i os, men nud vi er ved ved godt Mod og god Sundhed, saa gaar det nok, det er jo dog alt for Konge og Fædreland. Jesus vil ogsaa nok give os Udholdenhed og Kraft, naar vi bede derom. Jeg har endnud intet hørt fra dig og dem Derhjemme men haabentlig har I det godt. Berlinerne ere gode imod os, vi spiser næsten frit alle Stæder. Igaar Aftes var jeg henne at besøge en Ven fra Bollerslev han er hær ansat ved Banen. Hær paa Stuen er der ogsaa en Post, Christesen, fra Gammby, de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.

Hilsen til alle i Huset.

08.08.2007

Berlin d. 8.8.14.

Min kære elskede Mie!

Vor Herres Jesu Christi Naade være med dig, han velsigne dig og giver dig sin Fred. I Dag er vi bleven fordelt min Adr er Reserwist K. & Komp. 1 Garde Brigade Ersatzbataljon Berlin S. V. 33 Vrangelstrasse No 97-99. du skulle bare se sigen Betrib hær er saadan masse Mennesker og saa den Begejstring der er hær i Byen for Konge og Fædreland, man kan nok sige der er Enighed og Enighed gør stærk. Med Gud som vor Fører kan vi trøstig drage i Felten han vil nok give os Sejer. Kejseren er jo ikke selv gaaet deri men tvungen dertil, og Gud har tillat det, for at ymyge vort Folk og raaber "Land Land hør Herrens Røst" det merker man ogsaa hær i Berlin. Folket bøjer sig under Guds Vilje, det hører man ogsaa fra de store Gudstjenester. Sosial­demokrater merkes ikke mere alt er Enighed. Vi er hær indkvarterede i en stor Sko­le, jeg sidder hær paa Kateteret og skriver til dig min Skat og tænker meget paa dig hvorledes du mon har det, mosked har i Huset fuld af Soldater da der jo vist er stærkt besat i Schles. Holstein for at bevogte Kysten? Du maa ikke være bange for mig, kære Mie jeg staar jo dog i Herrens Haand, der skal ikke blive krummet et Haar paa mit Hoved uden min himmelske Faders Vilje det er en stor Trøst, hvad der en møder mig at jeg maa overgive mig helt i Jesu Hænder. Hær i Klassen er vi 5 dansktalende 1 fra Öbening 1 Strandelhjørn 1 Bylderup 1 Møgeltønder det er dog helt net, men der er ingen af dem der hører Jesus til men de er til at tale med.

Nu til Slut de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.


Klik på "Hvor er Georg" for at finde Wrangelstrasse i Berlin.

Land Land hør Herrens Røst er et citat fra

07.08.2007

Berlin, d. 7.8.14.

Min elskede Mie!

Sender dig hær fra KFUM en hjærtelig Hilsen, sidder hær sammen med en kær Broder fra Ostpreusen (Maikafer) vi har lige læst Guds Ord sammen hvor herligt i saadan Tid at øse af det Livsens Vand som aldrig slipper op. Herren er vor stærke Frel­ser i hans Hender er vi tryg og kan have stor Frimodighed. Morgen bliver vi rigtig inddelt, saa tænker jeg at jeg kan skrive dig min Adr. Jeg var til Middag ude hos Jesfens, Jesfen var ogsaa indkaldt til Marinen. Skal nud Hjem, vi sover i Halm, i en Skole. Hils Jørensens, men mest være du hilset fra din hengivne Georg.

05.08.2007

Berlin d. 5.8.14.

Kære Mie!

Jeg er med hær i Berlin foreløbig er jeg tildelt 3 Komp Ersatz Bataljon, der 1. Garde infanteri Brigade, men du kan ikke skrive til mig endnud paa denne Adr. da det kan blive ændret, jeg skriver straks Besked. Hvilken Begejstring og Enighed er der Overalt. Tohren hærtil tog 22 Timer men overalt blev vi modtaget med Hura og tragterede med Kaffe og Brød saa meget vi kunde spise og drikke, saa du kan tro vi lider ingen Mangel endnud. Jeg kan trøste dig med at vi ikke kommer med straks, men kommer først for som Ersatz. Kærlig Hilsen din Georg.

Berlin d. 5.8.14.

Kære Moder!

Vi er nud kommen hær til Berlin. Droge fra Flens, kl 1 og vare hær kl 2 i Dag. Der er stor Begejstring overalt, vi bleve modtagen med Jubel paa alle Stasioner, og bevertede med Kaffe og Brød saa meget vi kunde spise og drikke. I Wittenberge spiste vi Ærte. England har jo ogsaa erklæret Krigen imod os, men vi er ved godt Mod. Herren hjælper os i hans Hender er vi vel bjærgede. Lev vel og paa gjensyn. Din Georg.

04.08.2007

Flensburg, d. 4.8.1914.

Min kære Mie!

Vi ere med her paa banegaarden og rejser ned med Transporten til Berlin. Vi marcerede med lige gjennem Byen med Sang og Hurra. Gaden var fuld af Mennesker som alle stille saa til. Vi gaar med Herren det er min Trøst. Lev vel med Jesus og fortrøst dig med ham,

Farvel min kære Mie Din Georg.

Samtidigt postkort tegnet af A. Roloff,
gengivet fra hjemmesiden
The Great War in a Different Light.

01.08.2007

1.8.1914, Tysk krigserklæring

Kejser Wilhelms underskrevne krigserklæring


Den tyske krigserklæring mod Rusland 1. august 1914, overbragt af den tyske ambassadør i St. Petersborg, havde følgende ordlyd.

Den kejserlige tyske regering har siden krisens begyndelse brugt alle midler for at sikre en fredelig løsning. I overensstemmelse med et ønske fremsat til ham af Hans Majestæt Den Russiske Kejser har Den Tyske Kejser sammen med Storbritanien indvilliget i at fungere som mægler mellem regeringerne i Wien og St. Petersborg, men Rusland begyndte uden advarsel en generalmobilisering af sine styrker til lands og til vands. Som følge af dette truende skridt, som ikke kunne retfærdiggøres af nogle militære tiltag fra tysk side, blev Det Tyske Imperium stillet overfor en alvorlig og umiddelbar fare. Den tyske regering var derfor tvunget til at gøre indsigelse til Hans Majestæt Kejseren Over Alle Russeres regering og til at insistere på et ophør af den førnævnte militære handling. Da Rusland har nægtet at efterkomme dette krav, og da det ved denne nægtelse har vist at dets handling var vendt mod Tyskland, har jeg æren af, efter instruks fra min regering, at informere Deres Excellence om følgende:

Hans Majestæt Kejseren, min ophøjede monark, accepterer i Det Tyske Imperiums navn udfordringen og betragter sig som værende i krig med Rusland.

Georg skrev ikke noget brev denne dag - den 1. august 1914 - men ude i den store verden skete der noget, der kom til at ændre hans og Maries liv: Tyskland erklærede krig mod Rusland og gik dermed ind i 1. verdenskrig.