23.08.2007

Dreibrunnen d. 23.8.14.

Kære Moder.

I Dag er det 5 Dage siden vi rejste fra Berlin og ere nu lige hær ved Grensen det er nede ved Wergeserne. Fjenden har huseret hort hær det ser skrækligt ud, men han er nu dreven over Grensen, vi har endnu ikke været for, men holder os endnu i Baghold som Reserve, sansynlig kommer vi ikke for foreløbig da die Rothosen løber som Harer naar de ser Tyskerne de lader alt i Stikken, i Gaar er der blevne 8te Armé­korps slagn 1500 tagne til fange. Jeg har det ellers, godt om det ogsaa ikke er saa behagelig i Morgen havde jeg det Ord i Rom 12,12, ja det er godt at ty til Jesus i Trengsler. Nu har vi lagt under aaben Himmel siden Tirsdag untagen 1 Nat da laa vi i en Lo det var jo et storartet Kvarter, tørt Brød gaar ogsaa glat med, naar der ikke er andet, ja i kan ingen Anelse have om hvordan det gaar til hos os, men vi er dog altid ve frit Mod og glæder os over at vi endnu er i live, vi vil bede for hver­andre at vi maa blive tro, hilsen til alle derhjemme, 1 Kort har jeg faaet fra dig i Berlin, kærlig Hilsen din Søn.


Wergeserne er området Vogeserne i Frankrig. Georg er i nærheden af Troisfontaines, som på tysk hedder Dreibrunnen.

Skriftstedet, Georg nævner, Være glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!, er et citat fra

0 kommentarer: