17.08.2007

Zeitz Klo 10.

det er nu helt mørk saa man intet kan see af Egnen vi har hær 20 Min Ophold. En stor Banegaar, vi havde ogsaa Ophold i Teuchen hvor jeg fik 10 sigarer saa jeg har nok i nat. Jeg gad nok see dig kære Mie naar du faar saadan en Bunke Kort fra din Kæreste Georg.


Ikke dateret, stemplet 17.8.14.

0 kommentarer: