01.08.2007

1.8.1914, Tysk krigserklæring

Kejser Wilhelms underskrevne krigserklæring


Den tyske krigserklæring mod Rusland 1. august 1914, overbragt af den tyske ambassadør i St. Petersborg, havde følgende ordlyd.

Den kejserlige tyske regering har siden krisens begyndelse brugt alle midler for at sikre en fredelig løsning. I overensstemmelse med et ønske fremsat til ham af Hans Majestæt Den Russiske Kejser har Den Tyske Kejser sammen med Storbritanien indvilliget i at fungere som mægler mellem regeringerne i Wien og St. Petersborg, men Rusland begyndte uden advarsel en generalmobilisering af sine styrker til lands og til vands. Som følge af dette truende skridt, som ikke kunne retfærdiggøres af nogle militære tiltag fra tysk side, blev Det Tyske Imperium stillet overfor en alvorlig og umiddelbar fare. Den tyske regering var derfor tvunget til at gøre indsigelse til Hans Majestæt Kejseren Over Alle Russeres regering og til at insistere på et ophør af den førnævnte militære handling. Da Rusland har nægtet at efterkomme dette krav, og da det ved denne nægtelse har vist at dets handling var vendt mod Tyskland, har jeg æren af, efter instruks fra min regering, at informere Deres Excellence om følgende:

Hans Majestæt Kejseren, min ophøjede monark, accepterer i Det Tyske Imperiums navn udfordringen og betragter sig som værende i krig med Rusland.

Georg skrev ikke noget brev denne dag - den 1. august 1914 - men ude i den store verden skete der noget, der kom til at ændre hans og Maries liv: Tyskland erklærede krig mod Rusland og gik dermed ind i 1. verdenskrig.

0 kommentarer: