16.08.2007

Wittenberg Kl. 2.

Nu er vi hær i Sachsenland i den gamle Lutter-Stad, du skulde bare see vort Tog, og os vi er alle smykede med Roser og Grønt og Toget ovenpaa og paa alle Sider ogsaa overalt skreven med Krid f Ex. af nach Paris, nächsten Donnerstag Kartoffeln in Belgien und Sontag 4 Uhr Kaffe in Paris oder Ausflug der Berliner Jugend nach Paris. Nu gaar det videre over Rittersee og Halle, jeg skriver fra vort Ophold vi har jeg tænker mig at du glæder dig dertil (ikke?) jeg læste lige Es. 30 det blev mig til stor Trøst, prøf engang at slaa efter. Kærlig Hilsen fra din Soldat Georg.

Kortene faar vi frit overalt.


Ikke dateret, stemplet 16.8.14.
Læs et citat fra

0 kommentarer: