08.08.2007

Berlin d. 8.8.14.

Min kære elskede Mie!

Vor Herres Jesu Christi Naade være med dig, han velsigne dig og giver dig sin Fred. I Dag er vi bleven fordelt min Adr er Reserwist K. & Komp. 1 Garde Brigade Ersatzbataljon Berlin S. V. 33 Vrangelstrasse No 97-99. du skulle bare se sigen Betrib hær er saadan masse Mennesker og saa den Begejstring der er hær i Byen for Konge og Fædreland, man kan nok sige der er Enighed og Enighed gør stærk. Med Gud som vor Fører kan vi trøstig drage i Felten han vil nok give os Sejer. Kejseren er jo ikke selv gaaet deri men tvungen dertil, og Gud har tillat det, for at ymyge vort Folk og raaber "Land Land hør Herrens Røst" det merker man ogsaa hær i Berlin. Folket bøjer sig under Guds Vilje, det hører man ogsaa fra de store Gudstjenester. Sosial­demokrater merkes ikke mere alt er Enighed. Vi er hær indkvarterede i en stor Sko­le, jeg sidder hær paa Kateteret og skriver til dig min Skat og tænker meget paa dig hvorledes du mon har det, mosked har i Huset fuld af Soldater da der jo vist er stærkt besat i Schles. Holstein for at bevogte Kysten? Du maa ikke være bange for mig, kære Mie jeg staar jo dog i Herrens Haand, der skal ikke blive krummet et Haar paa mit Hoved uden min himmelske Faders Vilje det er en stor Trøst, hvad der en møder mig at jeg maa overgive mig helt i Jesu Hænder. Hær i Klassen er vi 5 dansktalende 1 fra Öbening 1 Strandelhjørn 1 Bylderup 1 Møgeltønder det er dog helt net, men der er ingen af dem der hører Jesus til men de er til at tale med.

Nu til Slut de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.


Klik på "Hvor er Georg" for at finde Wrangelstrasse i Berlin.

Land Land hør Herrens Røst er et citat fra

0 kommentarer: