17.12.2006

Ravit d 17.12.13.

Min kære Marie!

Hjærtelig Tak for dit kære Brev som jeg modtog i Morgen. Det glæder mig at du er tilfreds med, hvad jeg skrev om i siste Brev ikke at komme ud til dig før Forlovelsen bliver offentlig. Du skriver om det kan blive paa Tirsdag, dermed er jeg iforstanden da det passer mig hvad Dag det skal være, saa kommer jeg, om Gud vil paa Tirsdg Kl 12 til Haderslev. Jeg glæder mig meget til denne Dag og til at være sammen med dig min egen Marie. Herren hjælper os til at det maa blive til hans Ære, at vi i alt hvad vi foretager os maa gjøre det i hans Navn. O kære Marie at det alti maa være vor Lyst at tjene og elske ham som har gjordt saa store Ting imod os. Vi vil bede Jesus om at han vil gjøre os lyhøre overfor den Helligaand, at den kan vejlede os til al Sandhed.

Moder sidder ogsaa og skriver til dig om hvorledes vi skal arangere Forlovelsen, saa behøver jeg jo ikke at skrive desangaaende. Jeg siger lige til Moder, jeg kan nok merke at jeg er ikke vant til at skrive, ja siger hun dette kan du ikke godt sette nogen anden til, jeg har ikke skrevet mange Breve i mine Dage saa du maa jo undskylde naar det ikke altid bliver som det skulde være og naar Papiret ikke altid bliver fuldt. Nu er Moder ved at bage Gode-Raad og Marie er ved at røre Kager sammen ude i Køkenet saa du kan tro de har travlt. Om Vinteren er jeg jo lidt af en Snedker men ind til denne Tid har jeg havt nok paa Marken at bestille jeg har jo ellers ingen Landbedrift om Vinteren. Nud maa jeg nok snart slutte, da jeg vilde til Bollerslev i Aften med Brevet og forrette nogle Ærinder. Kl er nud 7 saa det bliver vel ikke for tiligt, saa Farvel og paa gjensyn paa Tirsdag, Guds Fred til Hilsen fra din hengivne Georg.

Lev vel med Jesus.


Opskrift på Gode-Raad


Ingredienser
500 g. mel
250 g. sukker
250 g. smør
3 æg

2 tsk. kardemomme

Fremgangsmåde
Æg og sukker piskes godt sammen og røres med smør og kardemomme. Melet røres i lidt af gangen. Dejen trilles til kugler på størrelse med valnødder og bages ca. 2 min. i et særligt gode råd jern, kaldes også krumkagejern. Prøv evt. at bage dem som vafler i et vaffeljern.

Servering
Disse kager hører december måned til og serveres med kaffe eller the.


14.12.2006

Ravit, d. 14.12.13


Min Egen kære Marie!

Vor Herre Jesu Christi Naad Faderens Kærlighed og den Helligaands Samfund hvære med os.

Allerførst min hjærteligste Tak for dit kære Brev det glæder mig meget at du har haft de samme Tanker og at du har lagdt Sagen frem for Herren i Bøn. Det er min daglige Bøn at Jesus vil hjælpe os og lede os paa de rette Veje og at vi maa kunde hjælpe hverandre med at tjene ham. At han altid maa staa for os som vor Livfører saa vi i alle Ting, med hverandre kunde komme frem for hans Naadetrone og spørge ham om Raad. Ja kære elskede Marie vi vil med og for for hværandre bede om, at han altid maa være vor Et og Alt. Lammet kun Lammet des Vunder og Saar, Æren og Prisen i Evighed faar.

Min Moder er i denne Tid i Bollerslev og passer Anne Callesen som er bleven opereret. Jeg talte forleden Aften med hende om, at jeg vilde besøge dig en Aften, men hun mente at det ikke hvar saa heldig, da vi jo let kunde træffe paa Bekjente, jeg tror nu ogsaa med hende, at det er bedre vi lader det være, men kære Marie kunde det ikke lade sig gøre, at vi lod det blive offentlig til Jul, maasked sidst i denne Uge eller førs i den anden saa kunde vi jo fejre Forlovelsen i Julen saalænge holder vi vel nok ud, ikke? Saa kunde jeg jo komme til Haderslev, og der skifte Gaver hvad synes du om det? Du kunde maaske ogsaa bestille Forlovelseskortene, i hvad Formadt du synes? * Jeg glæder mig saa meget til Julen og at være sammen med dig. O at Julens Konge ret maa tage ind i vore Hjærter, og gøre os til takkende og lovsyngende Mennesker.

Jeg havde det meget rart i Angel. De syntes ogsaa meget godt om vor Forbindelse og ønskede at det maatte blive til Velsignelse for os. Moder glæder sig ogsaa særlig dertil. I Morgen kommer hun Hjem igjen. I Dag har vi havt en velsignet Fest i Bollerslev, Herren velsigne det Ord som er bleven forkyndt, at det motte bære Frugt. Til Slut de Kærligste Hilsener fra din, dig elskende Georg Knudsen.

* en 30 Korte til mig.

Sådan kom forlovelseskortet til at se ud.

Lammet kun Lammet ... er et citat fra salmen Brødre og søstre, vi skilles nu ad. Lyt til en lydoptagelse her.

01.12.2006

Postkort og breve

Klik på en dato for at se det brev, billedet hører til.

14.12.13. Marie og Georgs forlovelseskort


5.6.14. Motiv: Aabenraa


16.8.14. Motiv: Merseburg Ständehaus


16.8.14. Motiv: Merseburg, Markplatz


18.8.14. Motiv: Lützelburg, Eisenbahnbrüke mit Rhein Marne Kanal


26.8.14. Motiv: Cirey-sur-Vezouze – Pont de la Vezouze


16.9.14. Motiv: Nürnberg, Neues Stadttheater


24.9.14. Motiv: Nürnberg, Burg von Westen


25.9.14. Motiv: Beobachtungsstelle der Landesversicherungsanstalt, Mittelfranken, Nürnberg.
Billeder af Frauentagraum, Männertagraum, Einganghalle, Männerschlafraum og Frontansicht


18.10.14. Motiv: Café – Conditorei Fürst, Fürth, neben dem Rathaus

13.8.14 Georg er nr. 2 fra venstre.

5.3.16 Georg (siddende) og en kammerat

3. 5.16 Sendt fra Döberitz. Georg står ved roret.

12.1.15 To soldater, Georg siddende

Billedarkiv

Georg Chr. Knudsen.


Dette store billede - 40x50 cm - hang i Maries stue indtil hendes død.


Marie Hübschmann, en rødhåret sønderjyde - fra Maries fotoalbum

Maries og Georgs forlovelseskort

Georg - fra Maries fotoalbumMarie (tv) med sin søster Julie - fra Maries fotoalbum

Georg (siddende) med en soldaterkollega - fra Maries fotoalbum

Georgs halvsøster Adelheid og hendes mand Christian - fra Maries fotoalbum

Jernkorset som Georg modtog i januar 1917.

13.8.14 Georg er nr. 2 fra venstre.
12.1.15 To soldater, Georg siddende
5.3.16 Georg (siddende) og en kammerat
3. 5.16 Sendt fra Döberitz. Georg står ved roret.

Udvalgte breve

Brevene på denne side skiller sig alle på en eller anden måde ud fra de flere hundrede breve, Georg skrev.

19.4.1917: En understand af bøg
Georg beskriver sin nyindrettede "understand" og tænker på fortid og fremtid.
...  igaar var det dog alt for uhyggelig hos mig, vi er nemlig ved at bygge Understænder og var knap ferdig da det satte ind med et øsende Vand. Vandet kom ned til os og det blevet veldig Smøre da det er ler Jordbund.


12.4.1917Marie fylder 26
og det er ikke kun et hyggeligt fødselsdagsbrev
... ved et saadant Angreb bad et par saarede Rumæner mig om, at jeg skulde skjære Halsen over paa dem, egentlig havde det været en lettelse for dem, da de bagefter har mottet lide en qualfuld Død.

1. påskedag 1917Ingen orlov til danskere
De kunne hænde ikke at komme tilbage.
Grun­den er den, kære Mie, at de har angst for at vi løber over Grensen naar vi rejser paa Orlov.

21.3.1917Foråret nærmer sig
Georg glæder sig til vinteren er ovre.
... du skulde bare se Strømmen som her raser ned fra Bjergene gjennem Dalen, et stor­artet Syn med de smaa Vandfald og saa det stenede Leje hvor Vandet baabler og bruser hen over

2.3.1917Dagligliv i bjergene
2 timer og 2 timer tilbage, sommetider hver dag.
Mit Arbeide er her, hver anden Dag at bringe Brød og Levnetsmidler frem til Komp som ligger i Stilling.

26.2.1917Barske tider
Det er en hård vinter.
...du vil ikke tilfulde kunde forstaa hvad vi har døjet af Kulde og Hunger og Anstrengelser her i Bjer­gene

11.12.1916Jul og minder

Georg skriver julebrev og sender tankerne tilbage.

Husker du den gang da vi for første gang kjørte sammen i Gig, det var paa Jule­aftensdag, hjem til Quorp med den lille røde Tammas for som om Natten løb hjem og lod os to i Stikken?


25.11.1916: Et lille Hareben
Marie har beklaget sig over at der er for langt mellem brevene, og Georg kommenterer.
... saa bliver man forlangt her og saa bliver man forlangt der, og jeg kan ikke som du, skrive et Brev i en 1/4 Time ...

15.9.1916: Om mad og lus
Sjove detaljer om krigsforplejning og lusefangst.
Du spør­ger om jeg ogsaa har Lus, ja det kan du tro, imorgen fangede jeg 6 tykke og fede Oldemødre ...

7.9.1916: Undskyld min Slægenhed
Georg formaner Marie.
... jeg synes du klager dig alt formeget for at faa mig hjem, og fordi Krigen drager sig saadan i Lengden ...

6.8.1916: Livet i Stillingen
Georg beskriver en dag ved fronten.
Jeg havde nok undt dig at kikke lidt ind til mig i min Understand, den er meget pænd, med Bord og Benk, som jeg sidder og skri­ver ved ...

27.6.1916: I Rusland - men hvor?
Georg er kommet til Østfronten.
jeg har det godt og er sund og rask, min Adr. Gefr. K 4 Komp I Batl. Res Inf. Regt. 204. 43 Res Inf. Division 22 Res Armeekorps im Osten.

19.5.1916: Min elskede lille forårsblomst
Georg er i sit allermest romantiske humør.
Ved Skovranden, eller ofte paa skjulte steder, findere vi de smukkeste Blomster, som den, der elsker Blomster glæder sig saa storligen til ...

18.11.1915: Varmt blod og kolde ben
Jamen Georg, hvad er det med de "ungarnske piger"?
... nu har de ungarnske unge Piger dog faaet Strømperne paa, hidindtil løb der mange i bare Ben, men strutter dog af Sundhed, det er ikke som vores unge Piger derhjemme, der gaar og fryser og skranter ...

4.11.1915: Tanker ved Komphuret
Georg tænker på - og skriver om - kærlighed i dette smukke brev.
... jeg havde nok ønsket at kunde kravle i den gode bløde Seng oppe paa Loftkammeret derhjemme i Quorp, thi min Madratze er af Træ den er saa haard saa haard ...

2.11.1915: Heste hikke hakke bøf og andre opskrifter
Georg synger om soldaten, der savner den fjerne elskede - og han ønsker Maries hjælp til "Kaagekunsten":
Paa Lørdag lavede jeg den fineste Hvidkaalssuppe 1/4 lb Pökelfleisch og et Stykke af Flesket som I sente mig, det maatte rigtignok kaage i over 1 1/2 Time, var det lenge nok?

7.10.1915: Georg har været uventet hjemme på orlov
Du tænkte moske i første Øjeblik at du saa Syner? men jeg tror nok at du blev meget glad? og det var mig den største Glæde.

20.7.1915: Operation under æter-bedøvelse
Saa blev jeg bunden paa Hender og Fødder fast til Benken. Saa kom Søsteren med Masken og satte mig for Munden. og jeg aandede ind i fulde Drag, det var mig, som sov jeg saa sødt ind, det siste jeg merkede var rigtignok som om der en løb mig hen over Brystet med bare Knappenaale, da har han vist begyndt at skære...

18.7.1915: Forelsket - Marie har været på besøg
Ja det er forunderlig at et saadan lille Pigebarn kan formaa mere en selve Russerne og Franskmændene har formaaet, at faa en haard Kriger til at strekke Vaaben.

26.6.1915: Georg fortæller om slaget, hvor han blev såret
... da paa en gang eksploderede en Schrabnell i vor nærhed jeg fik et veldig Slag i Skulderet, i første Øjeblik troede jeg at min Arm var fløjet bort

21.6.1915: Georg er såret, men spiser godt
I dag er jeg bleven photograferet med RøntchenStraaler, og Kuglen sidder der endnu

15.6.1915: Georg bliver såret
det var Igaar ved et Stormangreb da blev jeg saaret af en Schrabnellkugle . . . linke Brust . . . lige under Kravebenet, over Lungen

8.6.1915Skønhed ved fronten
Georg har lavet forskansningsarbejde om natten:
Kl. 2 stiger den lille Lerke op og triller os sine Sange for og Hjærtet bliver stemt til Lov og Tak i den tidlige Morgenvagt, ja hvor er en saadan Junimorgen frisk og skjøn.

4.6.1915Gefreiter Knudsen hjælper en hårdt såret
Georg er blevet udnævnt til Gefreiter (korporal), og skriver om en dramatisk oplevelse:
Kjødet af hans højre Laar var revet ud og et dybt Hul paa Kalvet, og hele Musklen paa Armen, saa man allevejne kunde see Knaaglerne.

25.5.1915: Jagten på "de smaa feldgraa"
Hygiejne og mad er mangelvarer:
Den lille Rest Brød jeg havde, aad Hes­tene mig fra, de stod i Loen ved Kornkulen og kunde naa min Tornister.

29.1.1915: En vinterdag i første linie
Georg beskriver skyttegraven:
Nu har Rejnen dog hørt op, har nu haar Frost. Begyndelsen var god, da stode vi i Vand op til Stevleranden, og da vi kom ud af Graven saa vi ud som et Svin der har veltet sig gjennem en Leertrade og gjennemvaade

18.1.1915: Hvordan kan 8te Mand ligge i 1 Cupe?
Se svaret i dette brev.
... dog vi er langtfra kjede af at kjøre der siges jo langer je besser

16.1.1915: Inholdet var fikserbillede
Georg er sulten, men fryser ikke: Det kan nok gjøres behov at have varmt Tøj paa, da det er meget koldt, jeg har 2 uldne Trøjer paa, 1 Mavebelte, 1 langt Halsdug ...

27.12.1914: Julefest i Potsdam
Foran os, paa Bordet, laa vore Julegaver, en Skjorte Cigarer Cshokolade Æb­ler Honingkage Pæbernødder

4.11.1914: Georg overrasker Marie
det var mig en stor Glæde at overraske dig ved Skrivebordet og see dig sidde at skrive til din Kjæreste

9.10.1914: Dagligliv på Lazarettet
Kl 3, saa gaar det i Stormskridt in til Kaffe

20.9.1914: Om slaget ved Marne
Da paa en gang traf mig et Kugle i det højre Skulder den gik lige igjen­nem det var som om en gav mig et veldig Slag paa Skulderet

3.9.1914: Dagbogsoptegnelser august-september
hen Kl. 2 om Natten prøved Fjenden paa at bryde igjennem men vi vare lysvaagne og overøste ham med en Rejn af Kugler

28.8.1914: Skyttegrave
... vi ankom i Gaar Eftermiddag gjennemvaade, og motte saa straks til at grave Skyttergrave (endskjønt vi ikke havde spist andet en tørt Brød hele Dagen)

24.8.1914: Bag fronten
Det er nogle løjerlige Fyre de franske Soldater

18.8.1914: Die Wacht am Rhein
... et lille stykke til, og saa er vi i Strasborg uvilkorlig synger vi die Wagt am Reihn - lyt til den.

16.8.1914: Sontag 4 Uhr Kaffe in Paris
Georg citerer slagord, der er malet på togvognene.

4.8.1914: March gennem Flensburg
Georg er på vej i krig. Vi gaar med Herren det er min Trøst.

1.8.1914: Første verdenskrig starter
Se den tyske krigserklæring.

25.7.1914. Jeg sad en Lørdag Aften, og ventede ad dig
Georg leger med teksten til Det var en lørdag aften - lyt til den.

5.7.1914: En Tandløs gammel een
Marie har fået sine tænder ud og Georg driller lidt. Lyt til Det er så yndigt at følges ad.

28.6.1914: Mordet i Sarajevo
På denne historiske dag var Georg intetanende mere og mere forelsket - og tykhalset.

5.6.1914: Remontermarked
Hvad er mon det?

12.5.1914: Min Ungdoms Hustru
... tro mig det vil være mig en Glæde den Dag, da jeg kan føre dig, som min ungdoms Hustru in i mit Hjem

18.3.1914: Et dramatisk møde
Derpaa forlod han Salen, saa bleg som et Lig.

14.3.1914: Som dine Dage er saa skal og din Styrke være
Læs de mange skriftsteder og lyt til salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen

17.12.1913: Gode-Raad
Nu er Moder ved at bage Gode-Raad og Marie er ved at røre Kager sammen ude i Køkenet - læs en opskrift på gode råd.

14.12.1913: Det første brev
Georg skriver for første gang til Marie og diskuterer forlovelse og forlovelseskort.

Velkommen til Krigsbreve.dk

Georg Chr. Knudsen blev født i 1886 i Sønderjylland i en dansk familie syd for den daværende dansk-tyske grænse. I 1913 begyndte han at skrive breve til Marie Hübschmann, der på det tidspunkt var i huset i Haderslev. De havde mødt hinanden hjemme i sognet, var blevet forelskede - og glædede sig til deres kommende forlovelse. Pastor Emeritus Nic. C. Nielsen beskriver ham således:

Han var en kraftig ung Mand, høj af Vækst, havde tjent ved Gaarden. Den ham tilfaldende Part af hans Fædrenejord laa nu parat til at gaa ind under hans Behandling. Formstenenes Mur-Klump stod midt i Marken, færdig til at blive tagen i Brug ved de nye Gaardsbygningers Opførelse. Da lød Krigstrompetens skingre Lyd i Somren 1914 og kaldte ham med de andre vaabendygtige Mænd fra fredelig Syssel til Krigens blodige Færd og Gerning.

Gennem de næste fem år skrev Georg brev til Marie og til sin mor op til flere gange om ugen, først hjemmefra og senere, efter første verdenskrigs udbrud, fra sin tjeneste som tysk soldat. Disse breve er bevaret og gengives nu i samme takt, hvert brev på samme dag som det oprindeligt blev skrevet, blot præcis 100 år senere. Brevene er direkte afskrevet med det indhold, den retskrivning og den grammatik Georg selv brugte.

Følg med i brevene og oplev denne dramatiske del af Danmarks historie - i tro, håb og kærlighed.

Georg
Denne hjemmeside opdateres af Marie og Georgs børnebørn
Hanne Winther Knudsen og Werner Knudsen