Udvalgte breve

Brevene på denne side skiller sig alle på en eller anden måde ud fra de flere hundrede breve, Georg skrev.

19.4.1917: En understand af bøg
Georg beskriver sin nyindrettede "understand" og tænker på fortid og fremtid.
...  igaar var det dog alt for uhyggelig hos mig, vi er nemlig ved at bygge Understænder og var knap ferdig da det satte ind med et øsende Vand. Vandet kom ned til os og det blevet veldig Smøre da det er ler Jordbund.


12.4.1917Marie fylder 26
og det er ikke kun et hyggeligt fødselsdagsbrev
... ved et saadant Angreb bad et par saarede Rumæner mig om, at jeg skulde skjære Halsen over paa dem, egentlig havde det været en lettelse for dem, da de bagefter har mottet lide en qualfuld Død.

1. påskedag 1917Ingen orlov til danskere
De kunne hænde ikke at komme tilbage.
Grun­den er den, kære Mie, at de har angst for at vi løber over Grensen naar vi rejser paa Orlov.

21.3.1917Foråret nærmer sig
Georg glæder sig til vinteren er ovre.
... du skulde bare se Strømmen som her raser ned fra Bjergene gjennem Dalen, et stor­artet Syn med de smaa Vandfald og saa det stenede Leje hvor Vandet baabler og bruser hen over

2.3.1917Dagligliv i bjergene
3 timer ud og 2 timer tilbage, sommetider hver dag.
Mit Arbeide er her, hver anden Dag at bringe Brød og Levnetsmidler frem til Komp som ligger i Stilling.

26.2.1917Barske tider
Det er en hård vinter.
...du vil ikke tilfulde kunde forstaa hvad vi har døjet af Kulde og Hunger og Anstrengelser her i Bjer­gene

11.12.1916Jul og minder

Georg skriver julebrev og sender tankerne tilbage.

Husker du den gang da vi for første gang kjørte sammen i Gig, det var paa Jule­aftensdag, hjem til Quorp med den lille røde Tammas for som om Natten løb hjem og lod os to i Stikken?

25.11.1916: Et lille Hareben
Marie har beklaget sig over at der er for langt mellem brevene, og Georg kommenterer.
... saa bliver man forlangt her og saa bliver man forlangt der, og jeg kan ikke som du, skrive et Brev i en 1/4 Time ...

15.9.1916: Om mad og lus
Sjove detaljer om krigsforplejning og lusefangst.
Du spør­ger om jeg ogsaa har Lus, ja det kan du tro, imorgen fangede jeg 6 tykke og fede Oldemødre ...

7.9.1916: Undskyld min Slægenhed
Georg formaner Marie.
... jeg synes du klager dig alt formeget for at faa mig hjem, og fordi Krigen drager sig saadan i Lengden ...

6.8.1916: Livet i Stillingen
Georg beskriver en dag ved fronten, og bag den.
Jeg havde nok undt dig at kikke lidt ind til mig i min Understand, den er meget pænd, med Bord og Benk, som jeg sidder og skri­ver ved ...

27.6.1916: I Rusland - men hvor?
Georg er kommet til Østfronten.
jeg har det godt og er sund og rask, min Adr. Gefr. K 4 Komp I Batl. Res Inf. Regt. 204. 43 Res Inf. Division 22 Res Armeekorps im Osten.

19.5.1916: Min elskede lille forårsblomst
Georg er i sit allermest romantiske humør.
Ved Skovranden, eller ofte paa skjulte steder, findere vi de smukkeste Blomster, som den, der elsker Blomster glæder sig saa storligen til ...

18.11.1915: Varmt blod og kolde ben
Jamen Georg, hvad er det med de "ungarnske piger"?
... nu har de ungarnske unge Piger dog faaet Strømperne paa, hidindtil løb der mange i bare Ben, men strutter dog af Sundhed, det er ikke som vores unge Piger derhjemme, der gaar og fryser og skranter ...

4.11.1915: Tanker ved Komphuret
Georg tænker på - og skriver om - kærlighed i dette smukke brev.
... jeg havde nok ønsket at kunde kravle i den gode bløde Seng oppe paa Loftkammeret derhjemme i Quorp, thi min Madratze er af Træ den er saa haard saa haard ...

2.11.1915: Heste hikke hakke bøf og andre opskrifter
Georg synger om soldaten, der savner den fjerne elskede - og han ønsker Maries hjælp til "Kaagekunsten":
Paa Lørdag lavede jeg den fineste Hvidkaalssuppe 1/4 lb Pökelfleisch og et Stykke af Flesket som I sente mig, det maatte rigtignok kaage i over 1 1/2 Time, var det lenge nok?

7.10.1915: Georg har været uventet hjemme på orlov
Du tænkte moske i første Øjeblik at du saa Syner? men jeg tror nok at du blev meget glad? og det var mig den største Glæde.

20.7.1915: Operation under æter-bedøvelse
Saa blev jeg bunden paa Hender og Fødder fast til Benken. Saa kom Søsteren med Masken og satte mig for Munden. og jeg aandede ind i fulde Drag, det var mig, som sov jeg saa sødt ind, det siste jeg merkede var rigtignok som om der en løb mig hen over Brystet med bare Knappenaale, da har han vist begyndt at skære...

18.7.1915: Forelsket - Marie har været på besøg
Ja det er forunderlig at et saadan lille Pigebarn kan formaa mere en selve Russerne og Franskmændene har formaaet, at faa en haard Kriger til at strekke Vaaben.

26.6.1915: Georg fortæller om slaget, hvor han blev såret
... da paa en gang eksploderede en Schrabnell i vor nærhed jeg fik et veldig Slag i Skulderet, i første Øjeblik troede jeg at min Arm var fløjet bort

21.6.1915: Georg er såret, men spiser godt
I dag er jeg bleven photograferet med RøntchenStraaler, og Kuglen sidder der endnu

15.6.1915: Georg bliver såret
det var Igaar ved et Stormangreb da blev jeg saaret af en Schrabnellkugle . . . linke Brust . . . lige under Kravebenet, over Lungen

8.6.1915Skønhed ved fronten
Georg har lavet forskansningsarbejde om natten:
Kl. 2 stiger den lille Lerke op og triller os sine Sange for og Hjærtet bliver stemt til Lov og Tak i den tidlige Morgenvagt, ja hvor er en saadan Junimorgen frisk og skjøn.

4.6.1915Gefreiter Knudsen hjælper en hårdt såret
Georg er blevet udnævnt til Gefreiter (korporal), og skriver om en dramatisk oplevelse:
Kjødet af hans højre Laar var revet ud og et dybt Hul paa Kalvet, og hele Musklen paa Armen, saa man allevejne kunde see Knaaglerne.

25.5.1915: Jagten på "de smaa feldgraa"
Hygiejne og mad er mangelvarer:
Den lille Rest Brød jeg havde, aad Hes­tene mig fra, de stod i Loen ved Kornkulen og kunde naa min Tornister.

29.1.1915: En vinterdag i første linie
Georg beskriver skyttegraven:
Nu har Rejnen dog hørt op, har nu haar Frost. Begyndelsen var god, da stode vi i Vand op til Stevleranden, og da vi kom ud af Graven saa vi ud som et Svin der har veltet sig gjennem en Leertrade og gjennemvaade

18.1.1915: Hvordan kan 8te Mand ligge i 1 Cupe?
Se svaret i dette brev.
... dog vi er langtfra kjede af at kjøre der siges jo langer je besser

16.1.1915: Inholdet var fikserbillede
Georg er sulten, men fryser ikke: Det kan nok gjøres behov at have varmt Tøj paa, da det er meget koldt, jeg har 2 uldne Trøjer paa, 1 Mavebelte, 1 langt Halsdug ...

27.12.1914: Julefest i Potsdam
Foran os, paa Bordet, laa vore Julegaver, en Skjorte Cigarer Cshokolade Æb­ler Honingkage Pæbernødder

4.11.1914: Georg overrasker Marie
det var mig en stor Glæde at overraske dig ved Skrivebordet og see dig sidde at skrive til din Kjæreste

9.10.1914: Dagligliv på Lazarettet
Kl 3, saa gaar det i Stormskridt in til Kaffe

20.9.1914: Om slaget ved Marne
Da paa en gang traf mig et Kugle i det højre Skulder den gik lige igjen­nem det var som om en gav mig et veldig Slag paa Skulderet

3.9.1914: Dagbogsoptegnelser august-september
hen Kl. 2 om Natten prøved Fjenden paa at bryde igjennem men vi vare lysvaagne og overøste ham med en Rejn af Kugler

28.8.1914: Skyttegrave
... vi ankom i Gaar Eftermiddag gjennemvaade, og motte saa straks til at grave Skyttergrave (endskjønt vi ikke havde spist andet en tørt Brød hele Dagen)

24.8.1914: Bag fronten
Det er nogle løjerlige Fyre de franske Soldater

18.8.1914: Die Wacht am Rhein
... et lille stykke til, og saa er vi i Strasborg uvilkorlig synger vi die Wagt am Reihn - lyt til den.

16.8.1914: Sontag 4 Uhr Kaffe in Paris
Georg citerer slagord, der er malet på togvognene.

4.8.1914: March gennem Flensburg
Georg er på vej i krig. Vi gaar med Herren det er min Trøst.

1.8.1914: Første verdenskrig starter
Se den tyske krigserklæring.

25.7.1914. Jeg sad en Lørdag Aften, og ventede ad dig
Georg leger med teksten til Det var en lørdag aften - lyt til den.

5.7.1914: En Tandløs gammel een
Marie har fået sine tænder ud og Georg driller lidt. Lyt til Det er så yndigt at følges ad.

28.6.1914: Mordet i Sarajevo
På denne historiske dag var Georg intetanende mere og mere forelsket - og tykhalset.

5.6.1914: Remontermarked
Hvad er mon det?

12.5.1914: Min Ungdoms Hustru
... tro mig det vil være mig en Glæde den Dag, da jeg kan føre dig, som min ungdoms Hustru in i mit Hjem

18.3.1914: Et dramatisk møde
Derpaa forlod han Salen, saa bleg som et Lig.

14.3.1914: Som dine Dage er saa skal og din Styrke være
Læs de mange skriftsteder og lyt til salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen

17.12.1913: Gode-Raad
Nu er Moder ved at bage Gode-Raad og Marie er ved at røre Kager sammen ude i Køkenet - læs en opskrift på gode råd.

14.12.1913: Det første brev
Georg skriver for første gang til Marie og diskuterer forlovelse og forlovelseskort.