31.07.2016

Rusland d. 31.7.16.

Min kære lille Mie!

Efter Slaget igaar, et lille Livstein du kan ellers tro vi fik Kanel igaar, dog Udfaldet løb ud til vort bedste, da vi atter trængte Fjenden tilbage, som var brudt ind i vor Stilling, i Skovstillingen blev vi afløst paa Lørdag, marcherede om Natten hertil og motte straks paa Søndagmorgen hjælpe her, det er for det meste paa Søndagen at det gaar verrest til, da har vi gjerne havdt de strameste March­tourer og de haardeste Kampe, efter Kampen kom vi lidt tilbage i 3die Linie hvor jeg om Aftenen modtog 3 Pakker, 2 med Smør og Flesk, den ene fra Tille, og en med en ren Skjorte og du kan tro at et stykke Smørrebrød med Skinke, som jeg har fra D. Callesen, smagte mig fortræflig dertil bragte Køkkenet os Vin, Selter Snaps, Leverpølse, Zigarer, og Zigaretter naar man blot har noget at spise og ryge, saa kan man sagtens holde ud. Igaar fik vi foranden gang Ers. da jeg er her, ogsaa fra Garden, mange af mine Kammerader var med. Kl 3 kommer Køkkenet om det vel brin­ger mig Post fra dig min kæreste, mange Tak for dine kære Breve, de glæder mig meget. Jeg tror min kære Mie, at du ærgrer dig formeget naar der er noget i Vejen jeg beder dig at tage alt med Rolighed, handel selvstendig, og see Tingene an fra den lyse Side, saa gaar det lettere bryd dig ikke om hvad Folk siger, lad dem da bare snakke, det bryder jeg mig kun lidt om, forudsat at jeg ikke gjør dumt Tøj. Hilsen til alle derhjemme ogsaa Anne og Karlene, giv hende forresten 2 M i Drik­kepenge da jeg glemte det i Pinsen, jeg vil senere betale dig. De kærligste Hilse­ner til dig fra din tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

28.07.2016

Den 28. juli 2016 - en hilsen fra fremtiden

Det var - da denne hilsen først blev skrevet - præcis 100 år siden, at drabet i Sarajevo på den østrig-ungarske tronfølger Franz Ferdinand fandt sted den 28. juni 1914 kl. 11:00, en begivenhed der regnes for udløseren af første verdenskrig. I denne nutid  har det i flere perioder ikke været muligt for mig (Werner, som er Georg og Maries barnebarn) at sørge for, at Georgs breve kom ud her på Krigsbreve.dk; Men fra slutningen af juli 2016 vil strømmen af breve blive genoptaget, nu med 100 års forsinkelse i stedet for de oprindelige 93.
Du, kære læser, der tidligere har fulgt med gennem Georgs breve fra de sidste krigsår, vil nu få mulighed for at genlæse dem som 100 års jubilæumsbreve.
Georg ville sikkert have haft en passende bibelcitat, måske "Intet af mine Ord skal lade vente på sig mere; hvad jeg taler, skal ske". Jeg vil i hvert fald prøve at holde ord, så vi kan få Georg videre gennem krigens strabadser.
Intet af mine Ord skal lade vente på sig mere; hvad jeg taler, skal ske er et citat fra