31.07.2016

Rusland d. 31.7.16.

Min kære lille Mie!

Efter Slaget igaar, et lille Livstein du kan ellers tro vi fik Kanel igaar, dog Udfaldet løb ud til vort bedste, da vi atter trængte Fjenden tilbage, som var brudt ind i vor Stilling, i Skovstillingen blev vi afløst paa Lørdag, marcherede om Natten hertil og motte straks paa Søndagmorgen hjælpe her, det er for det meste paa Søndagen at det gaar verrest til, da har vi gjerne havdt de strameste March­tourer og de haardeste Kampe, efter Kampen kom vi lidt tilbage i 3die Linie hvor jeg om Aftenen modtog 3 Pakker, 2 med Smør og Flesk, den ene fra Tille, og en med en ren Skjorte og du kan tro at et stykke Smørrebrød med Skinke, som jeg har fra D. Callesen, smagte mig fortræflig dertil bragte Køkkenet os Vin, Selter Snaps, Leverpølse, Zigarer, og Zigaretter naar man blot har noget at spise og ryge, saa kan man sagtens holde ud. Igaar fik vi foranden gang Ers. da jeg er her, ogsaa fra Garden, mange af mine Kammerader var med. Kl 3 kommer Køkkenet om det vel brin­ger mig Post fra dig min kæreste, mange Tak for dine kære Breve, de glæder mig meget. Jeg tror min kære Mie, at du ærgrer dig formeget naar der er noget i Vejen jeg beder dig at tage alt med Rolighed, handel selvstendig, og see Tingene an fra den lyse Side, saa gaar det lettere bryd dig ikke om hvad Folk siger, lad dem da bare snakke, det bryder jeg mig kun lidt om, forudsat at jeg ikke gjør dumt Tøj. Hilsen til alle derhjemme ogsaa Anne og Karlene, giv hende forresten 2 M i Drik­kepenge da jeg glemte det i Pinsen, jeg vil senere betale dig. De kærligste Hilse­ner til dig fra din tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: