14.12.2006

Ravit, d. 14.12.13


Min Egen kære Marie!

Vor Herre Jesu Christi Naad Faderens Kærlighed og den Helligaands Samfund hvære med os.

Allerførst min hjærteligste Tak for dit kære Brev det glæder mig meget at du har haft de samme Tanker og at du har lagdt Sagen frem for Herren i Bøn. Det er min daglige Bøn at Jesus vil hjælpe os og lede os paa de rette Veje og at vi maa kunde hjælpe hverandre med at tjene ham. At han altid maa staa for os som vor Livfører saa vi i alle Ting, med hverandre kunde komme frem for hans Naadetrone og spørge ham om Raad. Ja kære elskede Marie vi vil med og for for hværandre bede om, at han altid maa være vor Et og Alt. Lammet kun Lammet des Vunder og Saar, Æren og Prisen i Evighed faar.

Min Moder er i denne Tid i Bollerslev og passer Anne Callesen som er bleven opereret. Jeg talte forleden Aften med hende om, at jeg vilde besøge dig en Aften, men hun mente at det ikke hvar saa heldig, da vi jo let kunde træffe paa Bekjente, jeg tror nu ogsaa med hende, at det er bedre vi lader det være, men kære Marie kunde det ikke lade sig gøre, at vi lod det blive offentlig til Jul, maasked sidst i denne Uge eller førs i den anden saa kunde vi jo fejre Forlovelsen i Julen saalænge holder vi vel nok ud, ikke? Saa kunde jeg jo komme til Haderslev, og der skifte Gaver hvad synes du om det? Du kunde maaske ogsaa bestille Forlovelseskortene, i hvad Formadt du synes? * Jeg glæder mig saa meget til Julen og at være sammen med dig. O at Julens Konge ret maa tage ind i vore Hjærter, og gøre os til takkende og lovsyngende Mennesker.

Jeg havde det meget rart i Angel. De syntes ogsaa meget godt om vor Forbindelse og ønskede at det maatte blive til Velsignelse for os. Moder glæder sig ogsaa særlig dertil. I Morgen kommer hun Hjem igjen. I Dag har vi havt en velsignet Fest i Bollerslev, Herren velsigne det Ord som er bleven forkyndt, at det motte bære Frugt. Til Slut de Kærligste Hilsener fra din, dig elskende Georg Knudsen.

* en 30 Korte til mig.

Sådan kom forlovelseskortet til at se ud.

Lammet kun Lammet ... er et citat fra salmen Brødre og søstre, vi skilles nu ad. Lyt til en lydoptagelse her.

0 kommentarer: