28.08.2007

Den 28.8.14.

Kære Moder!

Ligger hær en 4 Mil Sydvestlig for Metz, du kan tro det var et paar anstrængende Krigsmarsche vi havde, vi vare tildelt det 14 Armekorps, og bleve saa tildelt det 6 Armekorps og motte saa marschere nede fra Nordwergeserne hæroptil hvor vi ankom i Gaar Eftermiddag gjennemvaade, og motte saa straks til at grave Skyttergrave (endskjønt vi ikke havde spist andet en tørt Brød hele Dagen) da sansynligvis Fenden vilde angribe os hær, det var saaledes lavet at de skulde gaa i Felden, men da Fenden opdagede at der var saa mange i Baghold vovede de ikke at gribe an men traate sig tilbage, saa vort hele Arbeide var omsonst, nej dog ikke helt da vi dog havde været med til at kyse Fenden saa vi vare dog med til at vinde en Sejer uden at tabe en eneste Mand, vi ligger hær paa tysk Grund men lige ved Grænsen, Fenden er dog alle vejne tilbage dreven, over Grænsen men de har ikke ladet sig tilbage uden Spaar, afbrænte Byer sprængte Broer og Baner og overklippede Telegraf og Te­lefonledninger, som alt bliver hurtig istan sat igjen. Der maa man undre sig alt hva den tyske Hær bringer frem der er meget man slet ikke har seet da man tjente, det gaar alt Haand i Haand som en eneste stor Maskine, som arbeider storartet det gaar jo fra Sejer til Sejer. Jeg er, Gud ske tak, sund og rask og kan nok holde det ud, endskjønt vi oft baade har hunger og tørst thi Bagage Vognene er ikke altid ved Haanden, saa vort Forraad slipper somme tider op, men Herren er mig nær, det merker jeg saa ofte, det er ellers tit anderledes med Kammeraterne nu, nu kommer de og vil nok læse med i Guds Ord, i Trængsler har de dog trang til en Frælser, da er de til at tale med. Hvorledes gaar det eder derhjemme og med Kræaturene jeg har faaet 1 Kort fra dig da jeg var i Berlin, hær faar man jo hværken det ene eller det andet men jeg vil haabe snart at faa noget da I jo vist har skrevet mange Gange, i min Adr. falder Brigade bort I G. E. Bataljon. Mange kærlige Hilsener til dig kære Moder og til alle derhjemme fra din hengivne Søn Georg.

0 kommentarer: