05.08.2007

Berlin d. 5.8.14.

Kære Moder!

Vi er nud kommen hær til Berlin. Droge fra Flens, kl 1 og vare hær kl 2 i Dag. Der er stor Begejstring overalt, vi bleve modtagen med Jubel paa alle Stasioner, og bevertede med Kaffe og Brød saa meget vi kunde spise og drikke. I Wittenberge spiste vi Ærte. England har jo ogsaa erklæret Krigen imod os, men vi er ved godt Mod. Herren hjælper os i hans Hender er vi vel bjærgede. Lev vel og paa gjensyn. Din Georg.

0 kommentarer: