05.08.2007

Berlin d. 5.8.14.

Kære Mie!

Jeg er med hær i Berlin foreløbig er jeg tildelt 3 Komp Ersatz Bataljon, der 1. Garde infanteri Brigade, men du kan ikke skrive til mig endnud paa denne Adr. da det kan blive ændret, jeg skriver straks Besked. Hvilken Begejstring og Enighed er der Overalt. Tohren hærtil tog 22 Timer men overalt blev vi modtaget med Hura og tragterede med Kaffe og Brød saa meget vi kunde spise og drikke, saa du kan tro vi lider ingen Mangel endnud. Jeg kan trøste dig med at vi ikke kommer med straks, men kommer først for som Ersatz. Kærlig Hilsen din Georg.

0 kommentarer: