06.07.2008

Zerbst d.6. Juli 1915

Feldpostkarte
Kære Mie:

Min hjærteligste Tak for den gode Pakke det var jo helt udmerket og du kan tro den blev ikke forsmaaet, og Brevene glædede jeg mig meget til. Var i Gaar for første gang ude i Byen, vi faar Orlov fra 1-6 om Eftermiddagen. Nu er Saaret helet, og jeg merker slet ikke til at der sidder en Kugle der.

En kærlig Hilsen. Din Georg.

0 kommentarer: