06.04.2009

Potsdam 6.4.16.

Min kæreste Mie!

Guds Fred til Hilsen. Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod. Lad det Ord være til Kraft og Frimodighed. Min inderligste Tak for dine kære Bre­ve som jeg alle har modtaget, var Pakken med Kagerne som Carl sendte mig, fra dig, saa takker jeg dig meget, de har smagt mig godt, nej, det er jo sandt, Moder hav­de jo ogsaa skrevet paa Brevet saa maa det jo dog være fra hende, de har vel faa­et mit Kort? Det gjør mig ont for dig, min kære Mie, "at du ikke er saa helt rask, er det Forkølelse eller er det din gamle Sygdom, saa beder jeg dig om, at tage dig i agt eller kommer det af at du længes for meget eller er alt for bekymret om mig? saa vil jeg dog bede dig om at fatte frisk Mod, thi jeg føler mig saa godt og vel tilmode og er glad og lykkelig, jeg tager kun en Dag ad gangen og Fremtiden lægger jeg i Herrens Haand, og er forvidsset om at han fører alt herlig ud, jeg vil kun dadle dig lidt over, at du har saadan en forfærdelig Angst for, at­te at lade mig drage i Felten, jeg vil kalde det lidettroenhed, tag mig det ikke ilde op? - Jeg har det ellers godt her ved 5 Komp. omendskjøndt Tjenesten er lidt strammere da det altid gaar med fuld Obpakning, dog Vagter har vi ingen af her, saa vi kan nok faa vor gode Nattero, som er meget værd. Iformiddag har vi været ude at skyde, jeg skød helt udmerket. 31 Ringe med 3 Skud staaende paa fri Haand 150 m, vor Oberloitnant har lovet de bedste ½ Dag tjenestefri, vi har en meget god Kompagnifører og en ikke ringere Feldwebel, den samme som jeg havde forrige Vinter da du besøgte mig. Paa Tirsdag aften var Henningsen, Berghaus, Jeep og jeg til Bibeltime, im Friedensbund. Heinrichstr. 30 og fik en god Forklaring over Joh. Ev. 14, 1-14. Jeg har i Sinde i Aften at køre ud til Nowawes da der der er Samtalemøde. Paa Søndag tager vi til Berlin om Gud vil, for at høre den berømte Pastor Modersohn, som i denne Uge Evangeliserer der. Jeg vil dog ogsaa meddele dig, at der hver Dag kører nogle Landmænd paa Orlov, naar jeg er paa Rad ved jeg ikke. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg Knudsen.


Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod er et citat fra
Læs også , som blev forklaret til bibeltimen.

0 kommentarer: