18.07.2017

Quorp, d.18.7.1917

Der har ikke været brev fra Georg siden den 24. juni.

Det er der en god grund til. Georg fik endelig bevilget orlov ... og blev gift med sin elskede Marie den 18. juli 1917.

Brylluppet blev fejret hjemme i Quorp (Korup), Ravsted sogn, og vielsen fandt sted i brudens hjem ved Nic. C. Nielsen, landskendt præst og formand for Indre Mission i Nordslesvig - og en god ven af Georg og hans familie.

Korup Markvej 5, hvor vielsen fandt sted.
På billedet ses Maries mor og stedfar samt
hendes mindre søskende Jürga og Carl

Ravsted Kirke, malet af Jens Nielsen ca. 1924,
altså ca. som den så ud da Marie og Georg blev viet.


Kirkebogen fra Ravsted, 18. juli 1918

I teksten står der:

Der gefreite Landmann (korporal,  landmand) Georg 
Christian Knudsen fra Ravit (Raved), født d.
13. sept. 1886 i Ravit, døbt d. 29. september
desselbes Jahres (samme år), Konfirmeret d. 23. marts
1902 i der Kirche des  Bjolderup. (Bjolderup Kirke)
und Haushälterin (Husholderske) Marie Cathrine
Hybschman fra Quorp (Korup), født d. 24. april
1891 i Quorp, døbt den 19. maj desselben
Jahres (samme år), Konfirmeret d. 16. april 1905
i Rapstedt (Ravsted) Kirke.

Anmerknungen:
Krigstrau-
ung,
vollgezogen auf
Grund dimis-
soriale durch
Pastor Nic. C.
Nielsen, Oksen-
watt.

Altså: Bemærkning:
Krigsvielse, foretaget ved dimissorial tilladelse
af Pastor Nic. C. Nielsen, Oksenvad.

Dimissioriale er en tilladelse til at foretage
en kirkelig handling uden for sit egen sogn.

Ravsted Kirke, fotograferet 2013


0 kommentarer: