28.08.2017

Geschrieben den 28. August 1917.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Idag atter et lille livstejn, jeg er sund og rask og har det godt, og det er no­genlunde rolig her. Vi har nu allerede en god Grav udarbejdet, saa det er os let­tere at tage imod Fjenden. Haaber at du og Moder ogsaa har det godt og glæder jer ved at være sammen. Havde idag Brev fra Johannes, som jo nu er ved Bagagen. Saa en kærlig Hilsen Din egen Georg.


Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: